ActivTrades Plc Privacybeleid

1. Intentieverklaring

Het doel van dit privacybeleid is om u (de “Gebruiker”) meer informatie te geven over hoe ActivTrades PLC of 1 Thomas More Square London E1W 1YN Verenigd Koninkrijk (“ActivTrades”) de informatie die u aanlevert zal inzamelen en gebruiken, met inbegrip indien van toepassing op persoonsgegevens. Dit privacybeleid maakt uitdrukkelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website.

Gelieve dit privacybeleid zorgvuldig te lezen. Het is het bevestigde beleid van ActivTrades dat het zal handelen in overeenstemming met de huidige wetgeving en heeft tot doel te beantwoorden aan de momenteel beste praktijk met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. ActivTrades is als gegevenscontroller in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd onder de Data Protection Act 1998.

2. Inzamelen van gegevens

Tijdens het gebruik van de Website, of in de loop van uw relatie met ActivTrades, is het mogelijk dat u bepaalde gegevens aanlevert aan ActivTrades, met inbegrip van persoonsgegevens. Deze zullen door u worden overgemaakt wanneer u uw informatie op de Website of via andere middelen, zoals post, fax of telefoon doorstuurt. De ingezamelde informatie kan uw e-mailadres, naam, firmanaam, adres, telefoon- of faxnummers, thuisadres, telefoon, fax en gsm-nummers omvatten. We verschaffen u geen informatie over iemand anders. Zij moeten u hebben aangesteld om voor hen op te treden en om berichten inzake gegevensbescherming voor hen te ontvangen.

Het feit dat u ermee instemt gebonden te zijn door de Algemene Voorwaarden van de Website (waarvan dit privacybeleid deel uitmaakt), betekent dat u ermee instemt dat ActivTrades uw gegevens kan inzamelen en verwerken overeenkomstig dit privacybeleid.

3. Gebruik van persoonsgegevens

ActivTrades zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om te helpen bij het u aanleveren van zijn goederen en diensten en om ons en elke wettelijke opvolger van onze firma in staat te stellen u details van onze producten, publicaties (zoals een nieuwsbrief die we van tijd tot tijd naar onze klanten sturen), evenementen en algemene informatie aan te leveren waarvan we van oordeel zijn dat deze voor u van belang is. Deze contactname kan gebeuren via de post, e-mail, telefoon of fax, afhankelijk van het feit of u deze gegevens aan ons hebt overgemaakt. Door in te stemmen met dit beleid verzoekt u dat ActivTrades uw gegevens voor dergelijke doeleinden gebruikt.

ActivTrades zal onder geen enkele omstandigheid zonder uw toestemming uw persoonsgegevens overmaken aan andere bedrijven of organisaties die niet tot onze groep behoren, behalve wanneer dit bij wet vereist is.

4. Opslag en correctie van persoonsgegevens

ActivTrades zal de gegevens die we aanhouden met betrekking tot u bewaren zolang dit nodig is, tenzij u ActivTrades in kennis stelt van het feit dat u niet langer wenst dat we deze gegevens bewaren.

Ingeval u een individu bent, is ActivTrades verplicht u, op verzoek, een kopie aan te leveren van de persoonsgegevens die we over u aanhouden (indien van toepassing), op voorwaarde dat u een kleine vergoeding betaalt.

Indien u wenst dat ActivTrades niet langer de gegevens gebruikt, zoals uiteengezet in dit beleid of u een kopie van de gegevens wenst die ActivTrades over u aanhoudt, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar het adres info@activtrades.com.

Mocht u onjuistheden ontdekken in dergelijke persoonlijke informatie, gelieve ActivTrades hiervan dan zo snel als mogelijk in kennis te stellen via hetzelfde adres. ActivTrades zal vervolgens zijn bestanden corrigeren en alle derden, naar wie dergelijke persoonlijke informatie werd doorgestuurd overeenkomstig bovenstaande paragraaf 3, in kennis stellen.

Een operator is beschikbaar

An operator is not available

Start Chat