SmartForecast

Deze module is een van de meest geavanceerde technische tools in MetaTrader4. Deze indicator, die de grafiekopvolging en de analyse van markttendensen samenbrengt, biedt een eenvoudig overzicht van de markten.

SmartForecast berekent automatisch zowel korte- als langetermijnweerstand en –steun. Hij geeft ook volatiliteitsniveaus en markttendensen aan. Maar wat nog belangrijker is, is dat hij u een evolutiescenario van de prijs met drie doelen geeft die in real time veranderen.

smartforecast_large

Deze tool gebruikt een deel van de SmartTemplate-technologie en is nu al een essentiële indicator voor het MetaTrader 4 platform.

Handbook

Download

De SmartForecast Interface

Market Strength – Deze meet de huidige marktvolatiliteit, rekening houdend met de gemiddelde volatiliteit.

Daily Market Trend – Deze onderzoekt de kracht van de dagelijkse markttendens.

Average Line (geel) – Deze lijn vertegenwoordigt de gemiddelde waarden die berekend worden op basis van de laatste 100 waarden in het diagram (lijn van het gemiddelde op lange termijn) en de laatste 50 waarden in de grafiek (lijn van het gemiddelde op korte termijn).

Support Line (rood) – Deze lijn wordt berekend op basis van de gemiddelde waarden in het diagram en vertegenwoordigt de onderste lijn, de ondersteuningsprijs. Deze langetermijnlijn wordt berekend op basis van de laatste 100 waarden in het diagram. De lijn van de ondersteuning op korte termijn wordt berekend op basis van de laatste 50 waarden in het diagram.

Resistance Line (rood) – Deze lijn wordt berekend op basis van de gemiddelde waarden in het diagram en vertegenwoordigt de bovenste lijn, de weerstandsprijs. Deze langetermijnlijn wordt berekend op basis van de laatste 100 waarden in het diagram. De lijn van de weerstand op korte termijn wordt berekend op basis van de laatste 50 waarden in het diagram.

Functies

De SmartForecast geeft u drie opeenvolgende doelprijzen. Merk op dat de plaats ervan in het diagram geen indicatie geeft van het tijdstip waarop die prijzen worden behaald en dat deze op elk ogenblik kunnen worden behaald.

Prijs 1 wordt berekend met behulp van de kortetermijnweerstands- en steunlijnen. Prijs 2 wordt berekend met behulp van de langetermijnweerstands- en steunlijnen en prijs 3 wordt berekend uitgaande van de veronderstelling dat prijs 2 werd bevestigd.

Hoewel SmartForecast de beste beleggingscenario’s geeft wanneer op lange termijn wordt gekeken, kunt u dit ook gebruiken voor prognoses op korte termijn.

Het verstrekken van deze indicatorvoorspellingen mag geenszins worden beschouwd als beleggingsadvies vanwege ActivTrades of enige verbonden partij. Deze indicatoren worden uitsluitend ter informatie gegeven en mogen niet gebruikt worden als basis voor beleggingsbeslissingen. Gelieve ervoor te zorgen dat u de risico’s die eraan verbonden zijn, volledig begrijpt en indien nodig onafhankelijk advies inwint.

Een operator is beschikbaar

An operator is not available

Start Chat