Bedrijfsgebeurtenissen

Aandelen-CFD’s worden genoteerd op basis van de bied- of laatkoers van de markt die overeenstemt met het aandeel dat ze weerspiegelen. De marge wordt berekend op de openingswaarde van de transactie. Het is mogelijk de pagina over marges te raadplegen voor meer details.

Bedrijfsaandelen – Overzicht van bedrijfsgebeurtenissen

Posities in Aandelen-CFD’s weerspiegelen de tendens waaraan de aandelen zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld: de dividenden waarbij een trader recht op heeft te worden betaald wanneer de positie long is, terwijl het equivalent zal worden aangerekend wanneer de trader een short-positie aanhoudt. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste bedrijfsgebeurtenissen.

Dividenden

Dividenden worden berekend wanneer de ex-dividenddatum voor de onderliggende aandelenmarkt is verstreken (deze procedure geldt ook voor bijzondere dividenden). In geval van long-posities worden vervallen dividenden gecrediteerd op het account van de klant, terwijl het overeenkomstige bedrag wort gedebiteerd voor short-posities.

Aandelensplitsing / Omgekeerde aandelensplitsing

Nieuwe posities die worden geopend worden toegewezen op de datum van inwerkingtreding van het bedrijfsaandeel. Alle posities worden gesloten tegen de openingskoers, zonder dat winst wordt berekend, en worden heropend waarbij het aantal aandelen en de relatieve prijs worden berekend. Alle open posities worden ook gewijzigd.

Rechten van aandelen

Op de uitgiftedatum van de rechten wordt een e-mail gestuurd naar alle betrokken traders met de noodzakelijke gegevens (inschrijvingsvoorwaarden, intekenkoers, vervallen van rechten, verbeurdverklaring van rechten wanneer de klant beslist er geen gebruik van te maken door niet te reageren).

De rechten zullen op de uitgiftedatum worden toegekend aan alle traders die er recht op hebben, met een openingskoers die gelijk is aan nul.

Klanten met long-posities hebben de volgende drie mogelijkheden:

  1. De rechten hebben een vervaldatum. Daarom kunnen klanten tijdens de tradingperiode via telefoon contact opnemen met ActivTrades en vragen dat deze rechten worden verkocht. De rechten worden verkocht tegen marktprijs (tijdens het telefoongesprek). Alle kapitaalwinsten zullen aan belastingen onderhevig zijn.
  2. De rechten worden aandelen wanneer de klant via e-mail ActivTrades in kennis stelt van het feit dat hij vóór de vervaldatum ingaat op het bedrijfsaanbod. De rechten worden geannuleerd en de relatieve prijs voor de extra gekochte aandelen zal worden aangerekend.
  3. Ingeval we geen enkele kennisgeving van de trader ontvangen, zullen de rechten op hun vervaldatum vervallen.

Klanten met short-posities hebben de volgende mogelijkheden:

  1. Ze zullen in kennis worden gesteld van de mogelijkheid om de rechten te kopen voorafgaand aan de vervaldatum en van de gevolgen van een verdere blootstelling die voortvloeit uit het aanhouden van de rechten en de conversie ervan in aandelen op de betaaldatum. Daarom zullen ze voor de rechten een short-positie hebben met een waarde die gelijk is aan nul.
  2. Indien ze beslissen om de rechten via telefoon aan te kopen, zullen de short-posities op de rechten worden afgesloten tegen de marktprijs van de rechten. Wanneer ze de rechten niet kopen, zullen bijkomende short-posities worden geopend op het account van de klant op de betaaldatum van de rechten.

Overnamebod

Traders die CFD’s op aandelen hebben, kunnen geen overnamebiedingen lanceren op het effect.

Afsplitsingen

Posities met betrekking tot CFD’s op onderliggende aandelen zullen op de dividend datum worden toegewezen. Aan traders met short-posities zal het overeenkomstige bedrag worden aangerekend, terwijl traders met long-posities zullen worden gecrediteerd.

Fusies

Wat verplichte fusies betreft, zullen traders met long-posities op de dividend datum vergoed worden met contanten, volgens de aanwijzingen van de bedrijfsactie.

Andere bedrijfsgebeurtenissen

Ingeval er zich andere bedrijfsgebeurtenissen voordoen die niet vermeld staan op deze pagina, zal ActivTrades in naam van de klant handelen, de trader adviseren en de noodzakelijke procedures activeren.

Opmerking: trading is niet toegelaten bij veilingfasen.

Een operator is beschikbaar

An operator is not available

Start Chat