Het beschermen van onze klanten is ons primaire doel. Om deze reden levert ActivTrades belangrijke toezeggingen, om de handel met ons nog veiliger te maken.


Saldobescherming

We beschermen al onze klanten tegen

een negatief saldo

Afgezonderde fondsen

Uw geld wordt stevig in een

afgezonderde rekening bewaard

Extra beveiliging

Onze aanvullende verzekering beschermt het kapitaal van onze klanten tot £ 1.000.000


Afzondering Van Het Geld Van Klanten

Als een gereguleerde firma moet ActivTrades alle Financial Conduct Authority (FCA)-beginselen voor bedrijven in acht nemen. Wat de activa van klanten betreft, bepaalt beginsel 10 dat een firma moet zorgen voor een gepaste bescherming van de activa van klanten wanneer ze ervoor verantwoordelijk is. In het geval van insolvabiliteit van de firma, zijn de fondsen van klanten beschermd aangezien ze worden aangehouden op afzonderlijke rekeningen die afgezonderd zijn van de bedrijfsfondsen van ActivTrades.

Het Client Assets Sourcebook (CASS) van de FCA-handleiding bepaalt de regels voor het aanhouden van activa van klanten. Deze omvatten organisatorische verplichtingen, methodologie inzake afzondering, bestanden en reconciliatie en erkenning van vertrouwen.

Naast de bescherming van de activa van klanten, zijn onze klanten ook beschermd krachtens het FSCS. Dit is een fonds van de laatste kans voor klanten van gemachtigde financiële dienstenfirma’s in geval van wanbetaling tot een maximale waarde van £ 50.000 per persoon. Klanten van ActivTrades kunnen via onze Excess of FSCS Insurance een extra verzekering genieten die £ 1.000.000 per klant meer dekt dan de drempel van het FSCS.


Excess of FSCS Insurance

Geld van klanten individueel gedekt tot £1.000.000

ActivTrades is er fier op om veiligheid en gemoedsrust te bieden door de fondsen van zijn klanten te verzekeren boven de drempel die geboden wordt door het Financial Service Compensation Scheme (FSCS).

ActivTrades is de eerste Britse makelaar, gemachtigd om fondsen van klanten aan te houden, die deze dekking biedt.

Deze polis wordt onderschreven door QBE Underwriting Limited en andere deelnemende syndicaten bij Lloyd’s in Londen en wordt standaard aangeboden, zonder enige kosten voor u. Klanten van ActivTrades zijn individueel gedekt tot £ 1.000.000 onder de Excess of FSCS Insurance. Omdat de veiligheid van uw fondsen onze grootste prioriteit is, kunnen we het maximaal gedekt bedrag verhogen overeenkomstig uw noden. (Algemene Voorwaarden zijn van toepassing).

Wat is het FSCS?

FSCS is een fonds van de laatste redding voor klanten van Britse gemachtigde financiële dienstenfirma’s en biedt bescherming wanneer een gemachtigde
beleggingsvennootschap niet in staat is claims tegen haar te betalen. Bijvoorbeeld:

  • Wanneer een gemachtigde beleggingsvennootschap genoodzaakt is haar activiteiten stop te zetten en beleggingen of geld niet kan terugbetalen.
  • Het FSCS biedt enkel bescherming aan particuliere klanten die in aanmerking komen om een claim in te dienen overeenkomstig de FCA COMP-regels
  • Meer informatie over het Financial Service Compensation Scheme (FSCS) en wat het kan afdekken, is terug te vinden op hun website

Wat is Excess of FSCS Insurance?

Bovenop de bescherming die door het FSCS geboden wordt aan de particuliere belegger, heeft ActivTrades, zonder rechtstreekse kosten voor klanten, een afzonderlijke verzekeringsbescherming gekocht bij de verzekeraars van Lloyd’s in Londen, die een bijkomende dekking biedt bovenop de door het FSCS gewaarborgde bedrag van £ 50.000 per klant.

Dit is een volledig nieuw product op de markt en ActivTrades bekleedt een toonaangevende positie in het Verenigd Koninkrijk door een dergelijke bijkomende en uitgebreide bescherming te bieden aan zijn klantenbasis.

De Excess of FSCS Insurance-polis van ActivTrades is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden en er zal enkel een beroep op kunnen worden gedaan in geval bepaalde voorwaarden zijn vervuld.

Hoeveel bedraagt de verzekering die ActivTrades heeft aangekocht?

ActivTrades heeft een totale verzekeringslimiet gekocht die meer bedraagt dan het blootgestelde kapitaal (fondsen van klanten die niet beschermd zijn door de FSCS-drempel van £ 50.000 per klant) met een maximum van £ 1.000.000 per klant. Individuele op zich staande dekkingen boven die sublimiet van £ 1.000.000 kunnen worden overeengekomen.

Kost dit me iets?

ActivTrades koopt deze polis ten gunste van u en er zijn geen rechtstreekse kosten voor u aan verbonden.

Wie onderschrijft deze polis?

Deze polis wordt onderschreven door QBE Underwriting Limited en andere deelnemende syndicaten van Lloyd’s of London.

Lloyd’s of London is de gespecialiseerde verzekeringsmarkt wereldwijd. Lloyd’s is geen onderneming, het is een markt waar de leden als syndicaten lid van worden om risico’s te verzekeren. Per 31 december was Lloyd’s samengesteld uit 88 syndicaten. De syndicaten die het Excess of FSCS-beleid van ActivTrades onderschrijven zijn QBE, XL, Markel, Apollo, Chaucer en Aegis. Lloyd’s werkt door middel van inschrijving, waarbij meer dan één syndicaat een deel van hetzelfde risico op zich neemt. Lloyd’s of London heeft momenteel een A-rating (uitstekend) met stabiele outlook bij het ratingagentschap A.M. Best en een A+ rating (Sterk) met stabiele outlook bij Fitch Ratings en Standard & Poor’s. Meer informatie over Lloyd’s of London is terug te vinden op www.lloyds.com.

Wie is gedekt?

  • Particuliere klanten van ActivTrades, d.i. die klanten waarvan de fondsen enkel worden aangehouden in afzonderlijke rekeningen en die overeenkomstig de FCA COMP-regels in aanmerking komen.

Wat is gedekt?

  • Enkel de in aanmerking komende effecten en cash van particuliere klanten van ActivTrades enkel ten gunste van de klanten.
  • Beleggingsprestaties of garanties zijn NIET gedekt. Producten met hefboomwerking houden een hoog risico in. Voor uw kapitaal en kunnen tot aanzienlijke verliezen leiden. Bij ActivTrades kan uw verlies uw stortingen niet overschrijden. Het is belangrijk dat u de verbonden risico’s volledig begrijpt en indien nodig onafhankelijk advies inwint.

Hoe werkt het?

In het onwaarschijnlijke geval dat activa van klanten niet volledig kunnen worden gerecupereerd na het in gebreke blijven van ActivTrades, kan een bijkomende dekking beschikbaar worden gesteld teneinde bescherming te bieden boven de FSCS-limiet van £ 50.000 per particuliere klant. Op de polis zal een beroep kunnen worden gedaan op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Het FSCS sprak de insolvabiliteit van ActivTrades uit
  2. Het ontdekken door de insolvente partij van een tekort wat betreft de afzonderlijke activa van klanten
  3. Het feit dat het FSCS de eerste £ 50.000 van elke claim betaalt

Hoe komt dit mij ten goede?

Klanten die een deposito van meer dan £ 50.000 aanhouden bij ActivTrades kunnen nu genieten van een verzekeringspolis die hun fondsen beschermt boven de beschermingsdrempel die gedekt is door het FSCS. Dit is een nieuw product op de markt en ActivTrades bekleedt een toonaangevende positie in het Verenigd Koninkrijk door een dergelijke bijkomende en uitgebreide bescherming te bieden aan zijn klantenbasis. Bij ActivTrades is uw deposito beschermt tot een maximale sublimiet van £ 1.000.000.

Welke andere makelaarsfirma’s bieden deze bescherming ook?

Dit is een volledig nieuw product in het Verenigd Koninkrijk en ActivTrades effent het pad voor het aanbieden van deze bijkomende rechtstreekse bescherming aan zijn klanten. Geen enkele andere makelaarsfirma buiten het Verenigd Koninkrijk is in staat een dergelijke uitgebreide bescherming te bieden voor een dergelijk breed spectrum inzake tradingactiviteit.


Negatieve Saldobescherming

De belangen van onze klanten zijn onze belangrijkste objectieven en daarom kan uw saldo bij ActivTrades niet negatief worden.

Het saldobeschermingsbeleid is van toepassing over meerdere accounts heen. Dus wanneer u een negatief saldo hebt op één rekening en een positief saldo op uw tweede rekening, zal het saldo van de tweede rekening worden gebruikt om het negatief saldo te compenseren. Dit geldt ook voor gezamenlijke rekeningen die worden aangehouden bij anderen, waarbij elke gezamenlijke rekeninghouder voor gelijke delen verantwoordelijk zal zijn voor een beschikbaar saldo.

Het saldobeschermingsbeleid is van toepassing op alle retail klanten.

Voorbeeld van een automatische uitstop (trade out)

U beschikt over een vermogen van € 10.000 op uw tradingaccount en over een open short EUR-positie tegen de USD van 5 loten (€ 500 000) aan 1,1500. Het tradeoutniveau van uw account wordt door ActivTrades ingesteld op 30% en uw maximaal toelaatbare hefboom op 1:50. Daardoor is de margevereiste voor deze transactie de volledige € 10.000 van uw vermogen.

Jammer genoeg stijgt de markt tot 1,1650/1,1652. Op dit niveau verliest uw positie $ 7 600 (152 pips X een pipwaarde van $ 50) of € 6 522,48. Uw vrij beschikbaar vermogen bedraagt nu € 3 477,52. Wanneer de markt nog 11 pips stijgt tot 1,1663/1,1665 zou u verlies oplopen tot € 7 072,43,60 en daalt uw saldo tot € 2 927,57. Op dit ogenblik bent u niet langer in het bezit van het minimum van 30% vermogen van uw margevereiste en wordt uw positie afgesloten op 1,1665. Uw resterende vermogenssaldo daalt tot € 2 927,57.


Een operator is beschikbaar

An operator is not available

Start Chat