Afzondering Van Het Geld Van Klanten

Als een gereguleerde firma moet ActivTrades alle Financial Conduct Authority (FCA)-beginselen voor bedrijven in acht nemen. Wat de activa van klanten betreft, bepaalt beginsel 10 dat een firma moet zorgen voor een gepaste bescherming van de activa van klanten wanneer ze ervoor verantwoordelijk is. In het geval van insolvabiliteit van de firma, zijn de fondsen van klanten beschermd aangezien ze worden aangehouden op afzonderlijke rekeningen die afgezonderd zijn van de bedrijfsfondsen van ActivTrades.

Het Client Assets Sourcebook (CASS) van de FCA-handleiding bepaalt de regels voor het aanhouden van activa van klanten. Deze omvatten organisatorische verplichtingen, methodologie inzake afzondering, bestanden en reconciliatie en erkenning van vertrouwen.

Naast de bescherming van de activa van klanten, zijn onze klanten ook beschermd krachtens het FSCS. Dit is een fonds van de laatste kans voor klanten van gemachtigde financiële dienstenfirma’s in geval van wanbetaling tot een maximale waarde van £ 50.000 per persoon. Klanten van ActivTrades kunnen via onze Excess of FSCS Insurance een extra verzekering genieten die £ 1.000.000 per klant meer dekt dan de drempel van het FSCS.

Een operator is beschikbaar

An operator is not available

Start Chat