CFD adalah instrumen yang rumit dan datang dengan risiko yang tinggi untuk kehilangan wang dengan cepat disebabkan oleh leverage. 85% akaun pelabur runcit kehilangan wang apabila berdagang CFD dengan pembekal ini. Anda harus mempertimbangkan memahami bagaimana CFD berfungsi dan anda mampu mengambil risiko yang tinggi untuk kehilangan wang anda.

Dasar Privasi ActivTrades Plc

Pendekatan Kami

Dasar privasi ini menetapkan bagaimana maklumat peribadi yang anda berikan kepada ActivTrades PLC (berdaftar di England di bawah nombor syarikat 05367727) (bersama-sama dirujuk sebagai “ActivTrades, our” atau “we”) digunakan berkaitan dengan laman web ActivTrades. Ia juga menerangkan bagaimana kami menggunakan cookies di laman web kami.

ActivTrades berhak untuk menukar Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa dan terma yang dipinda akan diposkan di laman web kami.

Dasar privasi ini dimasukkan ke dalam Terma dan Syarat laman web kami dan terpakai dimana kami bertindak sebagai pengawal data berkenaan dengan data peribadi pelawat lawan web kami dan pengguna perkhidmatan; dengan kata lain, dimana kita menentukan tujuan dan cara pemprosesan data peribadi itu.

Untuk pelanggan berdaftar ActivTrades yang ingin memahami bagaimana maklumat peribadi mereka dikumpulkan melalui cara lain, berasingan dari laman web ActivTrades, sila lihat terma dan syarat ActivTrades tambahan dimana kami menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi pegawai privasi kami di dataprotectionofficer@activtrades.com.

Maklumat kami yang ada mengenai anda dan bagaimana kami mengumpulkannya?

Kami mengumpul maklumat peribadi anda dalam beberapa cara yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan dagangan dalam talian kami yang disediakan melalui laman web kami yang akan kami simpan dan diproses.Maklumat yang kami kumpulkan mengenai anda termaksud nama anda, tarikh lahir, alamat, alamat e-mel, nombor telefon, butiran profesion dan perkerjaan, butiran kewangan, prestasi dagangan dan sejarah perdagangan, dan butiran hubungan lain melalui laman web atau aplikasi kami (termaksud telefon bimbit aplikasi). Maklumat ini dikumpulkan dengan cara berikut:

 • Apabila anda menyerahkan butiran hubugan anda di laman web yang berkaitan dengan pertanyaan yang meminta maklumat
 • apabila anda mendaftar untuk percubaan atau akaun dagangan langsung di laman web kami dan menggunakan akaun ini untuk mengakses pelbagai platform dagangan kami;
 • apabila kami memperoleh data peribadi mengenai anda daripada pihak ketiga yang berkelayakan dalam proses menandatangani anda sehingga perkhidmatan kami, contohnya untuk pemeriksaan kredit, pengesahan dokumen dan pemeriksaan latar belakang;
 • kami juga boleh mengakses maklumat yang tersedia secara awam dari akaun media sosial untuk lebih memahami kepentingan pengguna kami;
 • apabila anda memohon kad prabayar di laman web kami
 • apabila anda memberi butiran kepada kami dalam versi keras borang-borang ini atau dalam surat yang berkaitan dengan perkhidmatan kami
 • apabila anda memohon atau membeli produk atau perkhidmatan kami yang lain
 • apabila anda mengisi tinjauan, atau mengundi tinjauan di dalam laman web ini semasa log masuk di bawah nama anda; dan
 • apabila anda memberitahu butiran anda kepada ejen pelanggan kami atau apabila anda berinteraksi dengan kami melalui saluran komunikasi kami, seperti perbualan.

Kami juga boleh menggunakan kuki atau teknologi serupa untuk mengumpul maklumat penggunaan laman web. Untuk maklumat lanjut, sila lihat bahagian Cookies di bawah. Di samping itu, kami juga boleh mengumpul alamat IP melalui pakej analisis web.

ActivTrades hanya akan meminta anda untuk membekalkan maklumat peribadi dan hanya maklumat sedemikian yang kami percaya bahawa adalah perlu untuk menyediakan perkhidmatan yang telah anda gunakan (atau sedang dalam proses memohon), atau jika ia berkaitan dengan keperluan perundangan atau pengawal selia dan hanya jika ia adalah kepentingan pelanggan kami untuk berbuat demikian. Sebagai contoh, kami mungkin meminta anda memberi kami lokasi anda sebelum memasuki hubungan perniagaan, jika kami berfikir bahawa dengan berbuat demikian, kami dapat memberi anda produk atau perkhidmatan yang disesuaikan, yang mematuhi undang-undang tempatan atau pendapat kami dengan lebih baik memenuhi keperluan pelanggan dari negara tersebut, atau memberikan kami kewarganegaraan anda atau apabila anda memohon untuk suatu akaun kerana ini adalah keperluan pengawalseliaan.

Apa yang kita lakukan dengan Maklumat peribadi anda?

Kami akan menggunakan maklumat peribadi anda, dan boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain yang bertindak bagi pihak kami, untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut:

 • untuk mentadbir perkhidmatan atau menyediakan produk yang anda daftar, contohnya untuk menghantar anda penyata akaun, untuk mengurus halaman akaun peribadi anda atau untuk memproses transaksi;
 • untuk memproses pembayaran melalui gerbang pembayaran rakan kongsi kami di mana anda sudah mempunyai akaun;
 • mendaftar anda untuk menerima data pasaran dari bursa (contohnya NYSE)
 • untuk memberi balas kepada sebarang siasatan atau aduan yang mungkin anda lakukan kepada kami berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan perdagangan kami, contohnya apabila menghubungi sokongan pelanggan kami;
 • )untuk mencegah atau mengesan penipuan atau penyalahgunaan laman web kami, misalnya, dengan meminta maklumat pengesahan untuk menetapkan semula kata laluan akaun anda (jika diperlukan);
 • untuk tujuan penyelidikan pasaran, di mana kami boleh menghubungi anda untuk meminta balas anda;
 • tujuan statistik untuk lebih memahami keperluan, tingkah laku dan keutamaan pengguna kami;
 • untuk tujuan pematuhan dan perundangan;
 • untuk tujuan pentadbiran kami, termasuk melatih kakitangan kami, menjalankan audit dalaman atau memindahkan aset sebagai sebahagian daripada penjualan, pembelian atau pelaburan dalam perniagaan; dan
 • untuk memberi anda maklumat umum mengenai produk dan perkhidmatan kami, mis. oleh surat berita kami; atau untuk memberikan anda tawaran yang diperibadikan, atau maklumat mengenai acara atau webinar yang dianjurkan oleh kami sejajar dengan pilihan kenalan anda (hanya apabila anda telah memberikan persetujuan untuk berbuat demikian).

Jika pada masa anda ingin menarik balik persetujuan anda untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran, sila akses kepada kawasan pengurusan akaun peribadi (‘Kawasan Peribadi’) di laman web kami dan pilih ‘Preferensi Kenalan’. Sebagai alternatif, atau jika anda tidak mempunyai akses ke Kawasan Peribadi, sila hubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami atau e-mel kami di dataprotectionofficer@activtrades.com. Anda mungkin dikehendaki mengemukakan bukti identiti anda dan bukti yang mencukupi mengenai maklumat yang anda mahu kami tukar.

Alasan untuk memproses maklumat peribadi anda

Untuk memproses maklumat peribadi anda dengan sah, kita perlu bergantung pada satu atau lebih alasan undang-undang yang sah. Dasar undang-undang utama untuk memproses maklumat peribadi anda adalah kontrak. Kami akan bergantung kepada undang-undang ini apabila, sebagai contoh, anda mendaftar untuk percubaan produk, mendaftar untuk sebarang produk dan perkhidmatan kami atau berikan kami butiran hubungan anda agar kami dapat memberi anda lebih banyak maklumat mengenai produk dan perkhidmatan kami. Alasan undang-undang lain yang kami boleh bergantung pada:

 • kepentingan sah kami sebagai perniagaan (kecuali jika minat atau hak asasi anda mengatasi perkara ini). Sebagai contoh, ia adalah di dalam kepentingan sah kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk mencegah atau mengesan penipuan atau penyalahgunaan laman web kami dan sebarang tujuan pengesahan lain; atau
 • pematuhan kami dengan kewajiban undang-undang atau kawal selia yang ActivTrades tertakluk (sebagai contoh untuk mengesahkan identiti anda, dan pemprosesan yang diperlukan untuk membuka akaun dengan kami); atau
 • berdasarkan persetujuan untuk memproses maklumat anda (sebagai contoh di mana kami menghantar maklumat tujuan pemasaran untuk menghantar barangan dan perkhidmatan berkaitan yang kami sediakan).

Pendedahan maklumat peribadi anda?

Terdapat keadaan di mana kami mungkin ingin mendedahkan atau terpaksa mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga. Sebagai contoh, kami mungkin menyampaikan data anda kepada:

 • anak syarikat, cawangan atau pejabat bersekutu kami dalam Kumpulan ActivTrades;
 • institusi kerajaan, pihak berkuasa dan mahkamah (apabila diwajibkan berbuat demikian); dan
 • penyedia perkhidmatan yang memproses data bagi pihak ActivTrades di bawah tanggungjawab berkontrak kerahasiaan;
 • institusi kewangan dan penyedia pembayaran untuk memudahkan transaksi (untuk deposit dan pengeluaran);
 • pelaporan kredit atau agensi rujukan;

Pendedahan maklumat peribadi ini hanya akan berlaku mengikut undang-undang dan untuk tujuan yang dinyatakan di atas.

ActivTrades tidak akan menjual atau memberikan akses kepada peribadi anda dan kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial atau iklan kecuali untuk memenuhi kewajiban kami atau kontrak kami atau di mana kami mendapat izin Anda.

Pengambilan Keputusan Automatik

Sebagai sebahagian daripada menentukan kelayakan anda untuk membuka akaun dagangan, kami akan menggunakan pengambilan keputusan automatik untuk mengira skor kesesuaian, berdasarkan jawapan anda tentang situasi kewangan, pengalaman dan pengetahuan anda. Jika anda berfikir bahawa keputusan kami salah atau maklumat yang kami tanya tidak lengkap, sila hubungi pasukan perkhidmatan klien kami untuk membincangkan situasi individu anda. Kami tidak akan menggunakan pengambilan keputusan automatik untuk aktiviti pemasaran kami atau sebarang tujuan lain yang berkaitan dengan maklumat yang anda berikan.

Keselamatan Maklumat Peribadi Anda

ActivTrades akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa apa-apa data peribadi yang anda berikan melalui laman web disimpan selamat. Walaupun kami berusaha untuk melindungi data peribadi anda, kerana sifat Internet, kami tidak dapat menjamin keamanan data apa pun yang anda hantar ke laman web. Selain itu, sebarang penghantaran data ke dalam, seperti e-mel, dilakukan atas risiko anda sendiri.

Maklumat pihak ketiga yang disediakan oleh anda

Di mana anda memberikan ActivTrades dengan maklumat peribadi yang berkaitan dengan orang lain melalui laman web, contohnya, agen atau pemegang akaun bersama anda untuk tujuan membuka dan mentadbir akaun anda, anda mengesahkan bahawa anda mempunyai persetujuan mereka atau sebaliknya berhak untuk memberikan maklumat ini kepada kami dan bagi kami untuk menggunakannya dalam cara yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini.

Pemindahan data peribadi antarabangsa

Kami boleh memindahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga di negara-negara di luar UK untuk diproses selanjutnya mengikut tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Dalam keadaan ini, kami akan, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, memastikan bahawa hak privasi anda dilindungi secukupnya oleh cara teknikal, organisasi, kontrak atau cara lain yang sesuai.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Maklumat peribadi anda akan disimpan selama diperlukan untuk melaksanakan tujuan yang ditetapkan dalam Kebijakan Privasi ini (kecuali penahanan yang diperlukan oleh undang-undang). Walau bagaimanapun, kami tidak akan menyimpan apa-apa maklumat peribadi anda di luar tempoh ini dan pengekalan maklumat peribadi anda akan tertakluk kepada berkala. Sebagai contoh, kami berhasrat untuk memadamkan butiran hubungan anda selepas dua tahun sesuai permintaan awal anda, jika kami tidak mendengar dari anda, melainkan anda telah menandatangani kontrak dengan kami dalam masa yang sama. Sekiranya anda memasuki hubungan perniagaan dengan kami, data peribadi anda akan disimpan selama sekurang-kurangnya tujuh tahun selepas hubungan anda dengan kami telah berakhir. Rakaman panggilan, data sandaran dan arkib, walaupun tidak diproses lagi dan disimpan dengan cara yang selamat, boleh disimpan lebih lama daripada ini untuk sebab-sebab teknikal. Kami boleh menyimpan bentuk maklumat peribadi anda yang tidak dikenali, yang tidak lagi akan merujuk kepada anda, untuk tujuan statistik tanpa had masa, sehingga kami mempunyai kepentingan yang sah dan sah dalam berbuat demikian.

Hak undang-undang anda di bawah data melindungi undang-undang

Undang-undang perlindungan data menyediakan individu dengan hak tertentu, termasuk hak untuk: mengakses, membetulkan, menarik balik persetujuan, memadamkan, menyekat, mengangkut, dan objek kepada pemprosesan, maklumat peribadi mereka. Individu juga mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa perlindungan maklumat yang berkaitan jika mereka percaya bahawa maklumat peribadi mereka tidak diproses sesuai dengan undang-undang. Maklumat lanjut mengenai hak anda dibentangkan di bawah:

 • Hak akses kepada maklumat peribadi anda. Anda boleh mengesahkan beberapa data peribadi yang kami pegang di Kawasan Peribadi. Lebih-lebih lagi, anda mempunyai hak untuk mengesahkan bahawa maklumat peribadi anda sedang diproses, untuk meminta hak undang-undang kami untuk melakukannya dan dapatkan salinan lengkap maklumat peribadi yang kami terima tentang anda. Sekiranya anda ingin mendapatkan satu salinan maklumat ini sila email kami dataprotectionofficer@activtrades.com. Anda mungkin dikehendaki mengemukakan bukti identiti anda.

 

 • Hak untuk pembetulan. Anda boleh meminta supaya kami membetulkan apa-apa yang tidak tepat dan / atau melengkapkan maklumat peribadi yang tidak lengkap. Jika anda mendapati sebarang ketidaktepatan dalam maklumat peribadi anda, sila beritahu ActivTrades secepat mungkin. Kami kemudian akan membetulkan rekod kami, dan memaklumkan pihak ketiga yang mana maklumat peribadi tersebut telah dihantar seperti yang diterangkan di atas. Sekiranya anda tidak dapat mengubah butir-butir anda melalui bahagian pengurusan akaun peribadi di laman web kami (‘Kawasan Peribadi’), sila hubungi pasukan khidmat pelanggan atau e-mel kami di dataprotectionofficer@activtrades.com.

 

 • Hak untuk menarik balik persetujuan. Di mana anda telah memberikan kami persetujuan terlebih dahulu kepada pemprosesan data peribadi anda, anda boleh, sebagaimana dibenarkan oleh undang-undang, untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa. Pengeluaran sedemikian tidak akan menjejaskan undang-undang pemprosesan berdasarkan persetujuan terdahulu anda dan tidak akan mempengaruhi pemprosesan maklumat peribadi anda di bawah sebarang pemprosesan lain (cth. Memproses maklumat anda untuk memberi anda produk dan perkhidmatan kami). Sila ambil perhatian bahawa jika anda menarik balik persetujuan anda, anda mungkin tidak dapat memanfaatkan ciri perkhidmatan tertentu yang mana pemprosesan maklumat peribadi anda adalah penting.

 

 • Hak untuk membantah pemprosesan. Anda boleh, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, meminta agar kami berhenti memproses maklumat peribadi anda.

 

 • Hak untuk menghapuskan. Anda boleh meminta supaya kami memadamkan maklumat peribadi anda dan kami akan mematuhi, melainkan ada sebab yang sah untuk tidak melakukannya. Jika anda menamatkan kontrak dengan kami, maka kami masih boleh menyimpan maklumat peribadi anda jika perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, memenuhi keperluan peraturan, menyelesaikan pertikaian, dan mencegah penipuan dan penyalahgunaan.

 

 • Hak anda untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan. Kami mencadangkan anda menghubungi kami mengenai sebarang pertanyaan atau jika anda mempunyai aduan berkaitan dengan cara kami memproses maklumat peribadi anda. Bagaimanapun, anda mempunyai hak untuk menghubungi pihak berkuasa penyeliaan yang berkaitan secara langsung. Untuk menghubungi Pejabat Pesuruhjaya Maklumat di United Kingdom, sila lawati ICO website (https://ico.org.uk/concerns/) untuk arahan.

Linked websites

Sila ambil perhatian bahawa laman web yang mungkin dipautkan ke tapak web kami tertakluk kepada dasar privasi mereka sendiri.

Cookies

Laman web ini menggunakan cookies. Cookies adalah sejumlah kecil maklumat yang disimpan di komputer anda untuk membolehkan pelayan kami mengumpulkan maklumat tertentu dari penyemak imbas web anda. Kuki dalam diri mereka tidak mengenal pasti individu, hanya komputer yang digunakan. Cookies dan teknologi sejenis yang lain memudahkan anda untuk log masuk dan menggunakan tapak web semasa lawatan masa depan. Cookies kami digunakan untuk mengesan sesi dalam talian anda, ia dikekalkan sepanjang sesi berganda di laman web ini. Cookies kami tidak mengumpul sebarang maklumat pengenalpastian peribadi atau maklumat sulit seperti kata laluan atau nombor polisi. Kebanyakan pelayar pada mulanya ditetapkan untuk menerima cookies, tetapi anda boleh mengubah ini jika anda lebih suka. Walau bagaimanapun, jika anda menyahdayakan cookies sesetengah bahagian laman web kami tidak akan berfungsi seperti yang direka. Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan kuki kami, sila rujuk notis Privasi Cookie di laman web kami.