Semua produk kewangan yang didagangkan pada margin membawa tahap risiko yang tinggi.