Az ActivTrades Plc adatvédelmi irányelvei

1. Szándéknyilatkozat

A jelen adatvédelmi irányelv célja, hogy Ön, mint („Felhasználó”) részére részletesen bemutassa, hogy az ActivTrades PLC, címe 1 Thomas More Square London E1W 1YN United Kingdom („ActivTrades”) hogyan gyűjt adatokat és az Ön által a számára átadott adatokat – beleértve a személyes adatokat is – hogyan használja fel. Ez az adatkezelési irányelv kifejezetten beépítésre került a weboldal használatát szabályozó Szerződéses Feltételekbe.

Kérjük, hogy gondosan olvassa át ezt az adatkezelési irányelvet. Ez az ActivTrades elfogadott irányelve, amely a jelenleg érvényes törvényi szabályozással összhangban van és a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a jelenlegi legjobb gyakorlatok követését tűzi ki célul. Az 1998-as Adatvédelmi Törvénynek megfelelően az ActivTrades az Egyesült Királyság területén bejegyzett adatkezelő.

2. Adatgyűjtés

A webhely használata, illetve az Activtrades céggel fenntartott kapcsolata során, Ön bizonyos adatokat adhat az ActivTrades számára, beleértve a személyes adatokat. Ez akkor történik, amikor kapcsolatba lép velünk személyesen, telefonon, levélben, faxon, interneten vagy más elektronikus médiumon keresztül. A gyűjtött információk köre lehet: e-mail cím, név, cégnév, cím, telefon-és faxszám, lakcím, telefon-, fax-és mobiltelefonszám. Amennyiben egy másik személyről nyújt tájékoztatást, vagy adatvédelmi értesítést vesz át részére, annak a személynek a felhatalmazásával kell, hogy rendelkezzen.

Amennyiben elfogadja a honlap Általános Szerződési Feltételeit (amelynek ezen feltételek a részét képzik), Ön egyetért azzal, hogy az ActivTrades gyűjtheti és feldolgozhatja az adatait ezen adatvédelmi politikájával összhangban.

3. Személyes adatok használata

Az ActivTrades kizárólag azzal a céllal használja fel személyes adatait, hogy termékeit és szolgáltatásait az Ön részére biztosítsa, és hogy a vállalat és bármely jogutódja a megismertethesse Önnel a termékekkel és a közzétett anyagokkal kapcsolatos részleteket (amelybe beletartozhatnak az ügyfeleinknek időről-időre kiküldött hírlevelek is), valamint az eseményeket és általános információkat, amelyek megítélésünk szerint az Ön érdeklődésére számot tarthatnak. A kapcsolatfelvétel történhet postai úton, e-mailben vagy faxon, amennyiben ezeket az adatokat megadta nekünk. Az irányelv elfogadásával Ön kéri, hogy az ActivTrades felhasználja adatait ilyen célokra.

Az ActivTrades semmilyen körülmények között sem adja át személyes adatait más, a csoporton kívüli vállalatoknak vagy szervezeteknek, kivéve, ha ezt törvény írja elő.

4. Személyes adatok tárolása és védelme

Az ActivTrades az Önre vonatkozó adatokat mindaddig megtartja, amíg azok naprakészek, kivéve, ha Ön olyan értelemben tájékoztatja az ActivTrades-t, hogy a továbbiakban már nem kívánja az adatok megőrzését.

Ha Ön magánszemély, az ActivTrades kis összegű díj megfizetése ellenében kérésére köteles kiadni az Önről tárolt személyi adatokat (ha vannak).

Amennyiben úgy kíván rendelkezni, hogy az ActivTrades hagyja abba az ActivTrades-nél Önről tárolt adatainak az irányelvekben rögzítettek szerinti használatát, kérjük, hogy küldjön nekünk e-mailt az info@activtrades.com címre.

Amennyiben bármilyen pontatlanságot fedez fel személyes adatai vonatkozásában, kérjük, hogy ugyanezen a címen azonnal értesítse az ActivTrades-t. Ezután az ActivTrades módosítja a rögzített adatokat, és értesít minden olyan harmadik felet, amelynek a fenti 3. bekezdésben foglaltak szerint átadta a személyes adatokat.

Operátor elérhető

An operator is not available

Chat beszélgetés