Всички финансови продукти, търгувани на марджин, носят висока степен на риск за Вашия капитал.

Гледайте нашите уебинари, водени от професионални трейдъри и финансови анализатори.