Уебинари

Следете нашите уебинари, за да научите техники за търговия от опитни трейдъри и лектори.
Hidden link for fancybox

Акции - част първа

10.06.2020
Лектор: Стоян Васов
Време 18:30 - 19:30 Цена Безплатно Място Online

1. Що е то акция?
2. Видове стойности на акциите.
3. Видове акции.
4. Характеристики.
5. Сделки с акции.

Регистрация

Акции - част втора

24.06.2020
Лектор: Стоян Васов
Време 18:30 - 19:30 Цена Безплатно Място Online

1. Методи за оценяване.
2. Отчет на приходи и разходи (income statement).
3. Източници на информация.
4. Коментар на пазара на живо.

Регистрация

Акции - част трета

8.07.2020
Лектор: Стоян Васов
Време 18:30 - 19:30 Цена Безплатно Място Online

1. Групиране на информация и източници.
2. Диверсификация на портфейл.
3. Приходи от сделки с акции /дивидент и др./
4. Коментар на пазара на живо.

Регистрация