ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 81% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Помощници в решенията

SmartForecast и SmartPattern

Сканирайте миналите модели и открийте бъдещи вероятности

Лесни за употреба, но с големи възможности. SmartForecast & SmartPatter ви предлагат разширен поглед върху пазарите.

 

SmartForecast

Етин от най-усъвършенстваните иструменти за технически анализ достъпни за MetaTrader 4. Този инструмент, базиран на процентни корекции на графиката, показва възможни ценови изменения и дава приблизителни оценки за различни ценови цели. Заедно с индикаторите за тренд и сила на пазара, този допълнителен инструмент е изключително ценен за вашия технически анализ.

SmartPattern

Това допълнително приложение за MetaTrader 4 и MetaTrader 5 автоматично открива графични конфигурации и сканира историческите данни за идентифициране на повтарящи се формации, както и за генериране na детайлна статистика за потенциални пазарни движения

SmartCalculator

Този инструмент Ви позволява бързо да определите риска и възвращаемостта на потенциална сделка, подобрявайки по този начин риск мениджмънта си. Използвайте ActivTrades Smart Calculator, за да симулирате различни трейдинг сценарии, изменяйки ливъриджа или друга величина.

Лесно, бързо и лесно!