ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Речник на термините

БАЛАНС ПО СМЕТКАТА (ACCOUNT BALANCE)

Общата стойност на средствата по сметката, включваща печалба, загуба и собствен капитал, използвани за поддържане на отворените позиции.

БИТКОЙН (BITCOIN)

Първата световна дигитална валута, която оперира без централна банка, използвайки технология от потребител към потребител.

БЛОКЧЕЙН (BLOCKCHAIN)

Регистърът на записите от последователните транзакции, които са свързани помежду и защитени посредством криптография.

ЦЕНА ПРОДАВА (ASK)

Цената, на която може да се купи базовата валута от избраната валутна двойка.

ADR

ADR (American Depositary Receipt – Американска разписка за съхранение) е търгуем сертификат, представляващ определен брой ценни книжа на компания, нерегистрирана в САЩ, но търгувана на щатските фондови борси.

БАЗОВА ВАЛУТА (BASE CURRENCY)

Валутата, изписана първа в една валутна двойка. Например при EURUSD базовата валута е EUR.

ЦЕНА КУПУВА (BID)

Цената, на която може да се продаде базовата валута от избраната валутна двойка.

СМЕТКА METATRADER 4

Нашата сметка за форекс търговия, която дава директен достъп до котировки на използваните от нас доставчици на ликвидност.

ЗАТВОРЕНА (CLOSED-OUT)

Затваряне на отворената позиция.

CFD

Договор за разлика (Contract For Difference) – производен (деривативен) финансов инструмент, който се базира на движенията на цената на основния инструмент.

ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ С КРЕДИТНА КАРТА

В Персоналната зона клиентите могат да захранят своята сметка, чрез кредитна или дебитна карта.

ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ С КРЕДИТНА КАРТА

В Персоналната зона клиентите могат да захранят своята сметка, чрез кредитна или дебитна карта.

ДНЕВНИ СПРЕДОВЕ (DAY SPREADS)

Спредове, които се прилагат между 07:00 и 21:00 CET

ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО ПАЗАРА (DIRECT MARKET ACCESS)

Система за търгуване, която дава директен достъп до борсата, на която се търгува инструментът.

ДЕМО СМЕТКА (DEMO ACCOUNT)

Достъп до платформата MetaTrader за тестване на системата и пробно търгуване.

МРЕЖА ЗА ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ (ELECTRONIC COMMUNICATION NETWORK, ECN)

Компютърна система, която улеснява търговията с финансови инструменти.

ЕТEРEУМ (ETHERЕUM)

Дигитална валута, която предоставя децентрализирана платформа за приложения, които работят по предварително програмиран начин.

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА (EXPERT ADVISOR, EA)

Алгоритмична система за търгуване, която търгува автоматично във Вашата сметка на платформата MetaTrader.

КРАЕН СРОК (TERM)

Датата, на която CFD вече не е търгуем и се предлага нов договор.

КРИПТОВАЛУТА (CRYPTOCURRENCY)

Тип дигитална валута, която използва технология за криптиране за да регулира броя на валутата в циркулация и да верифицира транзакциите между потребителите.

ФИНАНСОВ ОМБУДСМАН (FINANCIAL OMBUDSMAN)

Окончателният арбитър за всички спорове с регулирани компании на финансовите пазари.

FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY, FCA

Органа за финансов надзор Financial Conduct Authority.

ФОРЕКС (FOREX)

Съкращение от английския термин за чуждестранна валута (Foreign Exchange); пазари и сделки с такава валута.

СВОБОДЕН КАПИТАЛ (FREE EQUITY)

Размер на капитала, който не се използва за поддържане на отворени позиции и който може да се изтегли.

ХЕДЖИРАНЕ (HEDGING)

Практика при търговията, която се състои от едновременно поддържане на дълги и къси позиции за един и същ инструмент.

МОМЕНТАЛНА ПОРЪЧКА (INSTANT ORDER)

Поръчка, която се изпълнява при исканата цена, освен ако при волатилни пазари не бъде върната с рекотиране. Възможно е и изпълнение при цена в рамките на определеното максимално допустимо отклонение, зададено предварително от клиента.

ИНСТРУМЕНТ (INSTRUMENT)

Всеки търгуем финансови продукт, валутната двойка или CFD.

ЛИВЪРИДЖ (LEVERAGE)

Коефициентът на увеличение на наличния капитал спрямо максимално възможния размер на позицията.

ЛАЙТКОЙН (LITECOIN)

Дигитална валута, която позволява моментални световни разплащания при ниски транзакционни такси. Може да бъде добивана при използване на стандартен потребителки софтуер.

ДОСТАВЧИЦИ НА ЛИКВИДНОСТ (LIQUIDITY PROVIDERS)

Банки или други партньори, които поддържат основния пазар с ценообразуване.

ЛИМИТИРАНА ПОРЪЧКА (LIMIT ORDER)

Отложена поръчка, използвана за закриване на търговията, когато пазарът се движи изгодно спрямо отворена позиция.

РЕАЛНА СМЕТКА (LIVE ACCOUNT)

Сметка, която осигурява достъп до и изпълнение на сделки на пазара в реално време.

РАЗМЕР НА ЛОТА (LOT SIZE)

Стандартизирана договорна стойност за даден инструмент.

ИЗИСКВАНЕ ЗА МАРДЖИН (MARGIN REQUIREMENT)

Размерът капитал, който се изисква за поддържане на отворена позиция.

ПАЗАРНА ПОРЪЧКА (MARKET ORDER)

Поръчка, която нареждате да се изпълни при преобладаващия пазарен курс, който може да се различава от заявения от Вас курс.

ПРОЗОРЕЦ ЗА СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА (MARKET WATCH WINDOW)

Прозорецът във Вашата платформа MetaTrader, където можете да наблюдавате всички налични за търговия инструменти.

ВОДЕЩА СМЕТКА

Водещата сметка дава на мениджъра на порфейла възможност да пуска сделки едновременно във всички свързани с нея подчинени сметки.

МАКСИМАЛНО ОТКЛОНЕНИЕ (MAXIMUM DEVIATION)

Дефиниран от потребителя параметър, който се използва за моментални поръчки, позволявайки изпълнение в рамките на определен толеранс от действително поисканата цена.

МАКСИМАЛНО ОТКЛОНЕНИЕ (MAXIMUM DEVIATION)

Дефиниран от потребителя параметър, който се използва за моментални поръчки, позволявайки изпълнение в рамките на определен толеранс от действително поисканата цена.

METATRADER

Водеща на пазара платформа за търговия на форекс и CFD с мощен технически инструментариум и алгоритмични възможности за търговия с използване на експертни системи (Expert Advisors, EA).

МИКРОЛОТ (MICROLOT)

Често използвано название за една стотна (0,01) от лота.

МИНИЛОТ (MINILOT)

Често използвано название за една десета (0,1) от лота.

МОБИЛНА ТЪРГОВИЯ (MOBILE DEALING)

Търговия от смартфони, джобни компютри и други преносими устройства.

"БЕЗ ДИЛИНГ ДЕСК" (NO DEALING DESK)

Изпълнение на сделки без намесата на дилъри.

ОТВОРЕНА ПОЗИЦИЯ (OPEN POSITION)

Търговска сделка на пазара, която все още не е затворена.

ПОРЪЧКА (ORDER)

Инструкция за търгуване, например пазарна поръчка или отложена поръчка.

ЧАСТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ (PARTIAL CLOSURE)

Когато е затворена част от позицията, която не представлява пълният размер на първоначално отворената позиция.

ОТЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (PENDING ORDER)

Поръчка, изпратена до MetaTrader за изпълнение в по-късен момент или при определено ниво на пазара.

ПИПС (PIPS)

Най-малката стъпка за нарастване в стойността на инструмент от финансовите пазари.

ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА (PROFIT/LOSS)

Приходите (загубите) от печеливша или губеща търговия.

РЕГУЛАЦИЯ (REGULATION)

Нормативен акт, издаден от регулатора, който отговаря за справедливото водене на нашия бизнес.

РИПЪЛ (RIPPLE)

Технология, която представлява дигитална валута и финансова мрежа за разплащания.

ПРЕНОС НА ПОЗИЦИИ (ROLLOVER)

Известен също като „суап“ – това е дневната корекция на лихвите, приложена към отворените форекс позиции, когато те се държат след полунощ централноевропейско време.

"СКАЛПИРАНЕ" (SCALPING)

Практиката за извършване на сделки, които са краткосрочни или с висока честота, обикновено при малки движения на пазара.

ПЕРСОНАЛНА ЗОНА

Портал за защитена комуникация, който могат да използват клиенти на ActivTrades.

ПОДЧИНЕНА СМЕТКА

Подчинената сметка е индивидуалната клиентска сметка за търговия, която е под управлението на портфолио мениджъра, посредством Водещата сметка.

СЛИПИДЖ (SLIPPAGE)

Разликата в пипсове, когато поръчката е изпълнена извън искания курс.

СПРЕД (SPREAD)

Разликата в пипсове между цена купува и цена продава.

НИВО СТОП И ЛИМИТ (STOP & LIMIT LEVEL)

Разстоянието в пипсове от текущата пазарна цена до най-близкото ниво, на което е възможно да се направи отложена поръчка.

СТОП-ПОРЪЧКА (STOP ORDER)

Отложена поръчка, използвана за закриване на позиция, когато пазарът се движи неизгодно спрямо нея.

СУАП (SWAP)

Известен също като „пренос на позиции“ (rollover) – дневната корекция на лихвите, приложена към отворени форекс позиции, когато те се държат след полунощ централноевропейско време.

ПРИБИРАНЕ НА ПЕЧАЛБА (TAKE PROFIT)

Поръчка, която затваря позиция при излизане на печалба, спрямо пазарните нива в момента на поставяне на поръчката.

ТЪРГОВИЯ (TRADE)

Сделка на пазара.

TRADE-OUT

Автоматично затваряне на позиция, ако капиталът по сметката падне под нивото за автоматично затваряне (Trade-Out Level).

НИВО ЗА TRADE-OUT (TRADE-OUT LEVEL)

Нивото на собствения капитал в проценти, необходимо като абсолютен минимум за поддържане на отворена позиция.

СПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КЛИЕНТА (TREATING CUSTOMERS FAIRLY/TCF)

Директива от регулатора, която гарантира справедливо третиране на клиентите.

ОСНОВЕН ДОГОВОР (UNDERLYING CONTRACT)

Договор, на който се основава всяка цена на CFD.

ПРОМЕНЛИВ СПРЕД (VARIABLE SPREAD)

Цени, определени с минимален целеви спред, но с възможност за промяна според пазарните условия.