ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

SmartTemplate

ActivTrades с гордост предоставя на своите клиенти нов add-on: SmartTemplate е усъвършенстван индикатор за MetaTrader 4, предназначен да помогне на трейдърите при вземане на добре премерени решения за търговия.

За разлика от повечето индикатори, които се предлагат в момента на пазара, новият SmartTemplate предлага лесни за употреба, но високо-ефективни функции. Вместо използване на сложни математически формули, новият add-on индикира уникални възможности за дълги и къси позиции на база на графични сигнали и ги представя в контекста на съответната сила на пазара. Той не само осигурява ясни сигнали на бар графики, но също така дефинира ясно периода за търговия.

smarttemplate_large

SmartTemplate отразява най-важните пазарни параметри и няколко индикатора.

Ръководство

Сваляне

Интерфейс на SmartTemplate

Market Strength – измерва текущата волатилност на пазара, сравнена със средната пазарна волатилност.

Daily Market Trend – измерва силата на пазарния тренд на дневна база.

Market Direction – обобщава пазарния тренд на база на стойностите на четири индикатора в 3 различни времеви периода, краткосрочен (M1-M15), средносрочен (M30-H4) и дългосрочен (D1-W1).

OverallStrength – За даден бар на графиката, OverallStrength индикира силата на сигнала подаден от SmartTemplate. Този показател взима под внимание 4-те индикатора, които изграждат SmartTemplate както следва:

За всяка стойност Long: +1
За всяка стойност Short: -1
За всяка стойност Neutral: 0

Например: Ако ATCI даде Long сигнал, MACD даде Long сигнал, ATLDiG даде Long сигнал и AMA даде Short сигнал, OverallStrength индикатора ще има стойност “2” (1 + 1 +1 – 1 = 2)

Използвани индикатори:

ATCI – Индикатор на базата на пълзяща средна с модифицирана тежест
ATLDIG – Адаптивна трендлиния за следене на трендови и пазарни цикли
MACD – Индикатор на базата на пълзяща средна
AMA – Индикатор на базата на пълзяща средна

Легенда

Легендата показва списъка на индикаторите, визуализирани на графиката и съответстващите цветови варианти:
Цветовете могат да бъдат тълкувани както следва:

ATCI – Зелен = Възходящ тренд, Червен = Низходящ тренд, Сив = Неутрален
ATLDiG – Светлосин = Възходящ тренд, Оранжев = Низходящ тренд

The online HTML cleanup tool lets you compose your articles easily in your web browser without downloading and installing other HTML tools.

Функционалност

Когато стойността на “Daily Market Trend” съответства на индикацията за дългосрочния (D1-W1) тренд на четирите индикатора в секцията “Market Direction”, изчакайте за ниска стойност на “Market Strength” и сигнал от краткосрочния (M1-M15) и средносрочния (M30-H4) тренд в секция “Market Direction”.

Предлагането на този инструмент с индикатори по никакъв начин не трябва да се счита за инвестиционен съвет от ActivTrades или някоя свързана страна, индикаторите са само с информативна цел и не трябва да бъдат използвани като основание за вземане на инвестиционни решения. Моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните рискове и ако е необходимо потърсете независим съвет.