ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

SmartOrder 2

SmartOrder е приложение, разработено от ActivTrades което разширява функциите на платформата MetaTrader 4 и 5. Smart Order 2 също така цели да увеличи скоростта на търговия и да подобри начина на управление на позициите. Приложението предлага подобрено качество на връзката между платформата за търговия и самото приложение, оптимизиран и лесен за употреба интерфейс и възможност да се използват множество функции едновременно.

smartorder_large

ActivTrades предлага SmartOrder 2 напълно безплатно за всички съществуващи клиенти. Ако все още не сте наш клиент, можете да откриете 30-дневна демо сметка и да изпробвате безплатно SmartOrder 2.

В случай, че имате Реална сметка, моля заявете желанието си да ползвате SmartOrder 2 в Персоналната зона.

Ръководство-MT4

Сваляне

Ръководство-MT5

Сваляне

Функции

SmartOrder 2 за MT4
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ПЛАТФОРМАТА SO2 MT4
ПОРЪЧКИ ТИП OCO (ONE CANCELS THE OTHER, „ЕДНАТА ОТМЕНЯ ДРУГАТА“)
ЗАТВАРЯНЕ ЕДНОВРЕМЕННО НА ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ
ЗАТВАРЯНЕ НА ПОЗИЦИИ СПОРЕД ИНСТРУМЕНТА
ОБРЪЩАНЕ НА ПОЗИЦИИ СПОРЕД ИНСТРУМЕНТА
ЗАТВАРЯНЕ НА ПОЗИЦИИ В ОПРЕДЕЛЕН ЧАС
ЗАТВАРЯНЕ НА ПОЗИЦИИ СПОРЕД ТЕКУЩ БАЛАНС
ЧАСТИЧНО ЗАТВАРЯНЕ НА ПОЗИЦИЯТА ЧРЕЗ ЗАДАВАНЕ НА ЦЕЛ ЗА ПЕЧАЛБА
ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ ОТЛОЖЕНИ ПОРЪЧКИ ЕДНОВРЕМЕННО
СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ В ОПРЕДЕЛЕН ЧАС
ПРЕГЛЕД НА СУМИРАНИ ПОЗИЦИИ ПО ИНСТРУМЕНТ
SmartOrder 2 за MT5
FEATURES MT5 SO2
ЗАТВАРЯНЕ НА ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ СПОРЕД ТЕКУЩ БАЛАНС
ЗАТВАРЯНЕ НА ПОЗИЦИИ ПО ВРЕМЕ / ОТВАРЯНЕ НА ПОЗИЦИЯ ПО ВРЕМЕ
ПОРЪЧКИ ТИП OCO (ONE CANCELS THE OTHER, „ЕДНАТА ОТМЕНЯ ДРУГАТА“)
ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ ОТЛОЖЕНИ ПОРЪЧКИ ЕДНОВРЕМЕННО
ЗАТВАРЯНЕ ЕДНОВРЕМЕННО НА ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ

Инсталация

SmartOrder 2 Инсталация (MT4)

1. Свалете инсталационни файл използвайки линка получен по е-мейл или свалете от Персоналната Ви зона
2. Затворете Вашата Meta Trader 4 платформа и стартирайте инсталациоония файл
3. Във Вашия компютър изберете папката ActivTrades MetaTrader, за да инсталирате програмата.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
5. Стартирайте платформата ActivTrades MetaTrader 4.
6. Ще откриете Вашата SmartOrder 2 експертна система в прозореца Навигатор в групата „Експертни системи“. Привлачете експертната система в графиката на инструмента, за който искате да се приложи.
7. Ще се появи меню с опции. Активирайте опциите „Allow live trading“ („Разреши реална търговия“), „Allow DLL imports“ („Позволи вмъкване на DLL) и „Allow import of external experts“ („Позволи вмъкването на външни експертни системи“). Деактивирайте опциите „Ask manual confirmation“ („Питай за потвърждение) и „Confirm DLL function calls“ („Потвърждавай извикването на DLL функции“).
8. Кликнете върху бутона за Експертни системи в навигационното меню, за да активирате Вашата експертна система SmartOrder 2.

Моля имайте предвид:

Ако искате да инсталирате версията SmartOrder 2, но вече имате съществуваща инсталация на SmartOrder на Вашия компютър, ще трябва първо да деинсталирате съществуващата версия. За да деинсталирате, отворете „Control Panel“, „Programs and Features“ и деинсталирайте SmartOrder. Системни изисквания за SmartOrder 2: Microsoft .NET Framework 4.0

Системни изисквания за SmartOrder 2: Microsoft .NET Framework 4.0

SmartOrder 2 Инсталация (MT5)

1. Свалете инсталационни файл използвайки линка получен по е-мейл или свалете от Персоналната Ви зона
2. Затворете Вашата Meta Trader 4 платформа и стартирайте инсталациоония файл
3. Във Вашия компютър изберете папката ActivTrades MetaTrader, за да инсталирате програмата.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
5. Стартирайте платформата ActivTrades MetaTrader 4.
6. Ще откриете Вашата SmartOrder 2 експертна система в прозореца Навигатор в групата „Експертни системи“. Привлачете експертната система в графиката на инструмента, за който искате да се приложи.
7. Ще се появи меню с опции. Активирайте опциите „Allow live trading“ („Разреши реална търговия“), „Allow DLL imports“ („Позволи вмъкване на DLL) и „Allow import of external experts“ („Позволи вмъкването на външни експертни системи“). Деактивирайте опциите „Ask manual confirmation“ („Питай за потвърждение) и „Confirm DLL function calls“ („Потвърждавай извикването на DLL функции“).
8. Кликнете върху бутона за Експертни системи в навигационното меню, за да активирате Вашата експертна система SmartOrder 2.

Моля имайте предвид:

Ако искате да инсталирате версията SmartOrder 2, но вече имате съществуваща инсталация на SmartOrder на Вашия компютър, ще трябва първо да деинсталирате съществуващата версия. За да деинсталирате, отворете „Control Panel“, „Programs and Features“ и деинсталирайте SmartOrder. Системни изисквания за SmartOrder 2: Microsoft .NET Framework 4.0

Системни изисквания за SmartOrder 2: Microsoft .NET Framework 4.0