ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

SmartLines

SmartLines е високотехнологично и все пак лесно за използване приложение за MetaTrader 4/5, което дава възможност за автоматично изпълнение на поръчките на база предварително зададени тренд линии.

Това ново приложение Ви спестява усилието да следите всяко едно ценово движение или сформиращ се тренд, тъй като SmartLines извършва тези операции вместо Вас. В момента, в който цената на избрания от Вас интрумент пресече заложената тренд линия, се поставя съответната поръчка.

Това е един чудесен помощник, който не само спестява време и Ви помага да установите входни нива за „Buy“ (покупка) и „Sell” (продажба) поръчки, но и осигурява прецизно изпълнение без никакви забавяния.

smartlines_large

Със SmartLines можете да работите едновременно с няколко графики, с предварително заложени автоматични Stop Loss или Take Profit отложени поръчки за всяка отделна графика.

Когато чертаете трендови линии по дадена графика в MetaTrader 4/5, за по-добра разпознаваемост можете да добавяте име, описание, стил и стойност

Ръководство

Сваляне

Интерфейс на SmartLines

SmartLines – Посочва уникалното означение (label) на тренд линията и ценовото ниво, което тя покрива, като също Ви позволява да зададете обем и посока на поръчката си.

OCO (One Cancels the Other – „Едната отменя другата“) – Позволява няколко тренд линии да се свържат като взаимозависими и условни. Ако една линия в OCO активира поръчка, останалите тренд линии, свързани с OCO поръчки, се отменят.

Инсталиране

Тъй като SmartLines е експертна система (Expert Advisor), инсталирането става по стандартния ред:

  1. Запазете файла smartlines.ex4 в подпапката \MQL4\Experts – \MQL5\Experts на папката с данни на Вашия MetaTrader 4/5. Можете да намерите тази папка, в менюто „Файл“\ „Отвори папката с данни“
  2. Рестартирайте платформата
  3. Приплъзнете и пуснете експертната система върху графиката
  4. Изберете „Разреши реална търговия“
  5. Селектирайте бутона “Автоматична търговия”.

SmartLines се предоставя на всички клиенти на АctivTrades с реални и с демо сметки.