ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

SmartForecast

Този модул е един от най-съвременните инструменти за технически анализ в MetaTrader4. Съчетавайки опциите за процентни корекции на графики и анализ на пазарните тенденции (трендове), този индикатор предлага опростен преглед на пазарите.

SmartForecast автоматично изчислява краткосрочните и дългосрочни нива на съпротива и подкрепа. Този инструмент е индикатор и за нивата на волатилност и пазарните тенденции (трендове). Особено важно, обаче е, че SmartForecast ви дава сценарий за развитието на цените с три цели, които се променят в реално време.

smartforecast_large

Този инструмент използва някои от технологиите на SmartTemplate и е важен индикатор за платформата MetaTrader 4.

Ръководство

Сваляне

Интерфейс на SmartForecast

„Market Strength“ (Пазарна сила) – измерва текущата волатилност на пазара, сравнена със средната пазарна волатилност.

„Daily Market Trend“ (Дневен пазарен тренд) – измерва силата на пазарния тренд на дневна база.

„Average Line“ (Нулевата/средна линия) (жълта) – Тази линия представя средните стойности, изчислени на база на последните 100 стойности в графиката (дългосрочна нулева линия) и последните 50 стойности в графиката (краткосрочна нулева линия).

„Support Line“ (Линия на подкрепа) (синя) – Тази линия се изчислява от осреднените стойности в графиката и представлява долната линия, цената на подкрепа. Дългосрочната линия се изчислява на база на последните 100 стойности в графиката. Краткосрочната линия на подкрепа се изчислява на база на последните 50 стойности в графиката.

Линия на съпротива (червена) – Тази линия се изчислява от осреднените стойности в графиката и представлява горната линия, цената на съпротива. Дългосрочната линия се изчислява на база на последните 100 стойности в графиката. Краткосрочната линия на съпротива се изчислява на база на последните 50 стойности в графиката.

Функционалност

SmartForecast ви дава три последователни прогнозни цени. Моля, имайте предвид, че тяхното разположение на графиката не е индикативно за момента, в който тези цени ще бъдат достигнати и те могат да бъдат достигнати по всяко време.

Цена 1 се изчислява с помощта на краткосрочните линии на подкрепа и съпротива. Тя систематично се поставя 4 деления след текущата цена. Цена 2 се изчислява с помощта на дългосрочните линии на подкрепа и съпротива. Тя систематично се поставя 12 деления след текущата цена. Цена 3 се изчислява, базирайки се на хипотезата, че Цена 2 е потвърдена.

Въпреки, че SmartForecast предлага най-добрите инвестиционни сценарии в дългосрочен аспект, можете да използвате този инструмент и за краткосрочни прогнози.

Предлагането на тези индикаторни прогнози по никакъв начин не трябва да се счита за инвестиционен съвет от ActivTrades или някоя свързана страна. Индикаторите са само с информационна цел и не трябва да бъдат използвани като основание за вземане на инвестиционни решения. Моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните рискове и ако е необходимо, потърсете независим съвет.