ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

CFD върху акции

Какво представляват CFD контрактите?

CFD произлиза от английското съкращение за Contract for Difference (Договор за разлика).

CFD са лесни и удобни за употреба контракти които позволяват търговия с широк спектър финансови инструменти въз основа на разликата в стойността на определена ценна книга или базова ценна книга от датата на сключване на договора до датата на прекратяването му.

CFD върху акции

CFD върху акции са лесен и удобен начин за инвестиране в двете посоки (*) на капиталовия пазар. Те отразяват официалните пазарни цени и позволяват на инвеститора да търгува на капиталовия пазар, като използва ливъридж.

Те също дават възможност на инвеститор с ДЪЛГА позиция да получава всякакви дивиденти по акциите, върху които е издаден CFD контракта. В допълнение, те осигуряват правото на инвеститора да се включи във всяко ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, както и да участва в увеличение на капитала.

Вижте страница с пример за повече информация относно функционирането на CFD.

Какви са предимствата на търговията със CFD?

CFD позволяват двупосочни операции на пазара, т.е. дълги и къси позиции, като по този начин осигуряват възможност за печалба дори по време на „мечи“ пазар.

Чрез използването на марджин и ливъридж, е достатъчна само малка част от стойността на базовата ценна книга, с която търгувате. Това позволява да търгувате с по-голям капитал, отколкото разполагате, увеличавайки всички резултати (както положителните, така и отрицателните).

Търговията чрез CFD означава търговия с договори за разлики в цената: печалбите се акумулират и загубите се генерират на база разликата в цената на покупка и цената на продажба на базовата ценна книга, умножена по броя CFD върху нея.

Моля, прегледайте секцията Марджини за повече подробности относно системата за използване на марджин и комисионите на ActivTrades, където можете да намерите цялата информация, необходима за Вашата търговия.

Използване на марджин и ливъридж

CFD върху акции са ливъридж продукти, което означава, че от инвеститора се изисква да заплати само малка част от общата стойност на транзакцията.

Например ако марджинът, изискван за акциите на Eni, е 5%, тогава е възможно да търгувате с ливъридж 1:20, купувайки акции на Eni на стойност 20 000 евро с марджин от само 1 000 евро.

CFD са деривати, които могат да бъдат извънредно рискови, тъй като са инструменти с ливъридж. Поради тази причина те са достъпни само за опитни клиенти, които имат достатъчно средства, за да са в състояние да търгуват с тези финансови инструменти.

Указания за търговия

Всички сделки са структурирани като Договори за Разлика, затова сетълмънтът е в кеш и не води до доставка на съответните Акции.

Договорите за разлика (ДЗР) върху акции се предлагат на платформата MT5.Ако желаете достъп до тях, моля, изпратете заявката си по имейл на: bulgariandesk@activtrades.lu

Договорите за разлика (ДЗР) върху акции се предлагат за платформите ActivTrader и MetaTrader 5.

Часове за търговия на фондовите борси

Италианска фондова борса: 09:00 – 17:30 (централноевропейско време)
Английска фондова борса: 09:00 – 17:30 (централноевропейско време)
Френска фондова борса: 09:00 – 17:30 (централноевропейско време)
Белгийска фондова борса: 09:00 – 17:30 (централноевропейско време)
Испанска фондова борса: 09:00 – 17:30 (централноевропейско време)
Португалска фондова борса: 09:00 – 17:30 (централноевропейско време)
Холандска фондова борса: 09:00 – 17:30 (централноевропейско време)
Германска фондова борса: 09:00 – 17:30 (централноевропейско време)
Американска фондова борса: 15:30 – 22:00 (централноевропейско време)

(*) В съответствие с регулаторните разпоредби.