Комисионни при търговия с акции

Борса Комисионна
BORSA ITALIANA, DEUTSCHE BÖRSE, EURONEXT 0.05% ОТ СТОЙНОСТТА НА ТРАНЗАКЦИЯТА,
(МИНИМАЛНА КОМИСИОНА 1 ЕВРО)
LSE 0,10% ОТ СТОЙНОСТТА НА ТРАНЗАКЦИЯТА
(МИНИМАЛНА КОМИСИОНА 1 БРИТАНСКИ ПАУНДА)
NASDAQ, NYSE 0.02 USD ЗА АКЦИЯ
(МИНИМАЛНА КОМИСИОНА 1 USD)

Такси за пазарни данни

Борса Такси за пазарни данни
LSE, BORSA ITALIANA, EURONEXT, NASDAQ, NYSE 7 EUR НА МЕСЕЦ
DEUTSCHE BÖRSE, PLUS ALL THE ABOVE 22 EUR НА МЕСЕЦ

 

Всички такси, описани по-горе, се прилагат независимо от броя сключени сделки. Таксите за пазарни данни се заплащат за всички сметки, които имат достъп до данни за CFD върху акции и се начисляват в първия ден на месеца. Абонаментите, които са добавени или отказани след първия работен ден на месеца няма да се взимат пред вид за целите на начисляване на такса за този месец, освен в случаите, при които сметките се абонират след първия работен ден и се отказват в рамките на същия месец, като в тези случаи ще се дължи такса за целия месец. Ние си запазваме правото да таксуваме дадена сметка за два последователни месеца, ако тя се откаже в месеца след абонирането и услугата е ползвана в продължение на повече от 31 последователни дни.

Поддържане на позициите

Късите позиции получават лихва в размер на 1% под текущия тримесечен EURIBOR (ако при изваждането на 1% от стойността на EURIBOR се получава нула, върху късите позиции не се начислява лихва; дори ако се получава отрицателна стойност, се прилага отново нула). Поддържането на дълги позиции води до плащане на лихва в размер на тримесечен EURIBOR плюс 1%.

За американски акции: Късите позиции получават лихва в размер на 1% под текущия тримесечен LIBOR за щатски долари (ако при изваждането на 1% от стойността на LIBOR за щатски долари се получава нула, върху късите позиции не се начислява лихва; дори ако се получава отрицателна стойност, се прилага отново нула). Поддържането на дълги позиции води до плащане на лихва в размер на тримесечен LIBOR за щатски долари плюс 1%.

За британски акции: Късите позиции получават лихва в размер на 1% под текущия тримесечен LIBOR (ако при изваждането на 1% от стойността на LIBOR се получава нула, върху късите позиции не се начислява лихва; дори ако се получава отрицателна стойност, се прилага отново нула). Поддържането на дълги позиции води до плащане на лихва в размер на тримесечен LIBOR плюс 1%.

Търговия на акции на демо сметки

Моля имайте предвид, че котировките и данните които се предоставят при търговията на ДЗР върху акции за борси LSE, BORSA ITALIANA, EURONEXT, NASDAQ, NYSE бива показвана със закъснение от 15 минути за всички МТ5 демо акаунти. Достъп до данни в реално време е възможност след заявка.

 

Има свободен оператор

An operator is not available

Започни чат