ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Открийте новите комисионни за акции от 0%

Борса Комисионна
ЕВРОПА (без Лондон) 0.05% ОТ СТОЙНОСТТА НА ТРАНЗАКЦИЯТА,
(1€ МИНИМАЛНА КОМИСИОНА)*ИЛИ0.01% ОТ СТОЙНОСТТА НА ТРАНЗАКЦИЯТА,
(5€ МИНИМАЛНА КОМИСИОНА)*
Лондон 0,10% ОТ СТОЙНОСТТА НА ТРАНЗАКЦИЯТА
(1£ МИНИМАЛНА КОМИСИОНА)
Ню Йорк (New York) {вкл. международните ADRs и ETF-и} 0.02$ ЗА АКЦИЯ
(1$ МИНИМАЛНА КОМИСИОНА)

* Можете да изберете Вашата комисионна за европейски акции, когато попълвате заявлението си за реална сметка или се свържете с нашия екип, в случай, че сте вече клиент на ActivTrades.

Нов профил на инвеститора : Нулеви такси за търговия с ливъридж 1:1

Изберете Новия профил на инвеститора и се възползвайте от нулеви комисионни и търговия без суапове за всички акции или изберете търговия на акции с ливъридж, където са в сила стандартните ни такси.

Такси за пазарни данни

Борса Такси за пазарни данни
Европа (включително Лондон) Без такси
Ню Йорк (New York) {вкл. международните ADRs и ETF-и} и всички горе изброени Прилага се такса от 1€/месец

 

Всички такси, описани по-горе, се прилагат независимо от броя сключени сделки. Таксите за пазарни данни се заплащат за всички сметки, които имат достъп до данни за CFD върху акции и се начисляват в първия ден на месеца. Абонаментите, които са добавени или отказани след първия работен ден на месеца няма да се взимат пред вид за целите на начисляване на такса за този месец, освен в случаите, при които сметките се абонират след първия работен ден и се отказват в рамките на същия месец, като в тези случаи ще се дължи такса за целия месец. Ние си запазваме правото да таксуваме дадена сметка за два последователни месеца, ако тя се откаже в месеца след абонирането и услугата е ползвана в продължение на повече от 31 последователни дни.

Поддържане на позициите

Късите позиции, държани отворени през нощта, ще бъдат кредитирани със суапове, освен ако едномесечният междубанков лихвен процент не е равен или по-малък от 2%. В този случай късите позиции ще се таксуват. Таксата ще е равна на едномесечния междубанков лихвен процент минус 2%. Ако междубанковият лихвен процент е отрицателен, таксата ще бъде ограничена до 2%.

Моля, имайте предвид, че данните при ДЗР търговията върху акции се отразява с 15 минутно закъснение при търговия на демо сметки.