Комисионни при търговия с акции

Борса Комисионна
ЕВРОПА (без Лондон) 0.05% ОТ СТОЙНОСТТА НА ТРАНЗАКЦИЯТА,
(МИНИМАЛНА КОМИСИОНА 1 ЕВРО)

ИЛИ

0.01% ОТ СТОЙНОСТТА НА ТРАНЗАКЦИЯТА,
(МИНИМАЛНА КОМИСИОНА 5 ЕВРО)

Лондон 0,10% ОТ СТОЙНОСТТА НА ТРАНЗАКЦИЯТА
(МИНИМАЛНА КОМИСИОНА 1 БРИТАНСКИ ПАУНДА)
Ню Йорк (New York) {Включително международни ADRs и ETF-и} 0.02 USD ЗА АКЦИЯ
(МИНИМАЛНА КОМИСИОНА 1 USD)

Такси за пазарни данни

Борса Такси за пазарни данни
Европа (включително Лондон) Без такси
Ню Йорк (New York) {Включително международни ADRs и ETF-и}, както и горните 1 ЕВРО на месец

 

Всички такси, описани по-горе, се прилагат независимо от броя сключени сделки. Таксите за пазарни данни се заплащат за всички сметки, които имат достъп до данни за CFD върху акции и се начисляват в първия ден на месеца. Абонаментите, които са добавени или отказани след първия работен ден на месеца няма да се взимат пред вид за целите на начисляване на такса за този месец, освен в случаите, при които сметките се абонират след първия работен ден и се отказват в рамките на същия месец, като в тези случаи ще се дължи такса за целия месец. Ние си запазваме правото да таксуваме дадена сметка за два последователни месеца, ако тя се откаже в месеца след абонирането и услугата е ползвана в продължение на повече от 31 последователни дни.

Поддържане на позициите

Късите позиции получават СУАП (SWAP), калкулиран на базата на  3 месечния лихвен процент на inerbank минус 1% (ако при изваждането на 1 пункт от стойността на interbank, се получи 0 или негативна стойност, то няма да се начисли никаква лихва при къса позиция).

Дългите позиции ще получат СУАП (SWAP), калкулиран на база 3 месечния лихвен прицент на interbank плюс 1%.

Търговия на акции на демо сметки

Моля имайте предвид, че данните при търговия на CFD върху акции се доставят с 15 минутно закъснение при търговия на демо сметки.