ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Търговия на фондови борси

Покупка на CFD върху акции (дълга позиция)

Ако смятате, че стойността на дадена акция ще се повишава във времето, можете да закупите CFD върху акцията, за да се възползвате от това движение. Ако прогнозата Ви е вярна, CFD върху акцията може да акумулира печалба, а ако стойността на CFD върху акцията се понижи, е налице загуба.

Дългите позиции се кредитират с дивиденти (нето от данъци) и се удържа лихва за държане на позициите.

търговия-с-акции-примери

Продажба на CFD върху акции (къса позиция)

Ако след задълбочен анализ бъде преценено, че стойността на дадена акция ще се понижава, е възможно да се търгува със CFD върху тази акция, чрез къса позиция, т.е. да се отвори къса позиция.

Ако акцията действително се понижи, позицията може да бъде затворена на по-ниска цена, като така се акумулира печалба, а ако котировките се повишат, позицията е на загуба.

Късите позиции (предвиждащи движение надолу) се кредитират с лихва, а всички дивиденти, отделени от акцията, ще бъдат удържани.

търговия-с-акции-къса-позиция

Пример с дълга позиция в Eni

Като пример, след задълбочен анализ е взето решение да се закупят 1 000 акции на Eni, за които се смята, че се търгуват под тяхната пазарна цена.
Ако котировките за акциите на Eni са 17,99 – 18,00 евро и е взето решение да се купят 1 000 акции, покупката може да бъде извършена на цена 18,00 евро. При традиционната търговия би било необходимо да отделим 18 000 евро. За Eni нетната гаранция, изисквана за CFD от ActivTrades, е 5% от общата стойност на акциите, които са закупени. По този начин изискваният маржин ще бъде само 900 евро.

Натиснете тук, за да проверите пълния списък маржини

Нека предположим, че котировките на Eni се повишават до достигане на 21,00 – 21,01. Взето е решение да се затвори позицията на тази стойност, предвид печалбата, която ще бъде акумулирана. Позицията се затваря на 21,00, с печалба от 3 евро за всяко CFD върху акции на Eni. Следователно печалбата ще бъде 3 000 евро (*), равняващи се на 333.33% от използвания за транзакцията капитал от 900 евро.

ЦЕНА НА ОТВАРЯНЕ: 18.00 ЕВРО
ЦЕНА НА ЗАТВАРЯНЕ: 21.00 ЕВРО
РАЗЛИКА: 3 ЕВРО
БРОЙ CFD ВЪРХУ АКЦИИ: 1,000
ГЕНЕРИРАНА ПЕЧАЛБА: 3,000 ЕВРО

Така сделката е направена с ливъридж 1:20 и акумулира печалба от този инструмент. Обратно, ако цената на акцията се беше понижила до 15,00 – 15,01, затварянето на позицията при тези стойности би довело до загуба в същия размер (3 000 евро).*

Моля, разгледайте следната страница за повече информация относно разходите и комисионните.

* За да се получи ефективният резултат от сделката, е необходимо да се изчислят лихвата за поддържане на позицията (пасивна лихва за дългите позиции, акумулирана лихва или нула на късите позиции), всякакви дивиденти и комисионите.