Отделно съхранение на клиентски средства

Като регулирана фирма, ActivTrades трябва да спазва всички заложени от FCA правила за извършване на дейност. Във връзка с Клиентските средства, принцип 10 постановява, че „фирмата трябва да осигури адекватна защита за средствата на клиентите, когато тя отговаря за тях”. В случай на фалит на фирмата, средствата на клиентите са защитени, тъй като се съхраняват в сегрегирани сметки, които са отделени от средствата в корпоративните сметки на ActivTrades.

Правилата за работа с клиентски средства (CASS) от Наръчника на FCA описват правилата за съхранение на клиентските средства. Те включват организационни изисквания, методология на сегрегиране, записи и проверки и сертификати за съхранение на средствата.

В допълнение към защитата на клиентските средства, нашите клиенти са защитени от (FSCS). Това е фонд от последна инстанция за клиенти на фирми, оторизирани да предоставят финансови услуги, до максимален размер от £85,000 на човек. Клиентите на ActivTrades могат да се възползват от допълнителна сигурност на средствата, която надвишава прага, заложен от FSCS и увеличава защитата до £1,000,000 на клиент – чрез нашата допълнителна застраховка.