Всички финансови продукти, търгувани на марджин, носят висока степен на риск за Вашия капитал.

Отделно съхранение на клиентски средства

Като регулирана фирма, ActivTrades трябва да спазва всички заложени от FCA правила за извършване на дейност. Във връзка с Клиентските средства, принцип 10 постановява, че „фирмата трябва да осигури адекватна защита за средствата на клиентите, когато тя отговаря за тях”. В случай на фалит на фирмата, средствата на клиентите са защитени, тъй като се съхраняват в сегрегирани сметки, които са отделени от средствата в корпоративните сметки на ActivTrades.

Правилата за работа с клиентски средства (CASS) от Наръчника на FCA описват правилата за съхранение на клиентските средства. Те включват организационни изисквания, методология на сегрегиране, записи и проверки и сертификати за съхранение на средствата.

В допълнение към защитата на клиентските средства, нашите клиенти са защитени от (FSCS). Това е фонд от последна инстанция за клиенти на фирми, оторизирани да предоставят финансови услуги, до максимален размер от £85,000 на човек. Клиентите на ActivTrades могат да се възползват от допълнителна сигурност на средствата, която надвишава прага, заложен от FSCS и увеличава защитата до £1,000,000 на клиент – чрез нашата допълнителна застраховка.