ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 71% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Индекси и финансови - марджини

Моля, вижте по-долу максимално позволения ливъридж за Професионални клиенти

Индекси

Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
BRA50 0-200 Лотове 200-400 Лотове >400 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
ITA40 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USATEC 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
GER30 0-40 Лотове 40-80 Лотове >80 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
ESP35 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
FRA40 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
GERTEC 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
EURO50 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
JP225 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
NETH25 0-25 Лотове 25-50 Лотове >50 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
USARUS 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
SWI20 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:200 1:100 1:50  
USA500 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
UK100 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
USAIND 0-50 Лотове 50-100 Лотове >100 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
Символ Ливъридж в зависимост от позиция (лотове)
USAVIX 0-100 Лотове 100-200 Лотове 200-1000 Лотове >1000 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
EUBTP 0-10 Лотове 10-25 Лотове 25-200 Лотове >200 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
USATB 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
USDBRL 0-50 Лотове 50-100 Лотове 100-250 Лотове >250 Лотове
1:400 1:200 1:100 1:50
USDIND 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
EUBUND 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
EUBBL 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  
EUSTZ 0-100 Лотове 100-200 Лотове >200 Лотове  
1:400 1:200 1:100  

Нивото за затваряне за професионални клиенти е 30%

Моля, вижте по-долу нивата за използвания марджин за клиенти използващи платформата ни за търговия ActivTrader. Ако използвания марджин надвиши нивата описани по-долу, то описания коефициент ще бъде приложен за всеки от търгуваните инструменти.

Използван марджин ЕВРО Коефициент
150k – 300k 0.5
>300k 0.25

Използван марджин USD и CHF Коефициент
180k – 360k 0.5
>360k 0.25

Използван марджин GBP Коефициент
130k – 260k 0.5
>260k 0.25

Пример:

Клиент с профил в EUR и ливъридж 1: 400 има Дълга позиция за 340 лота EURUSD.

Изискването за маржин за тази позиция е 140 000 EUR

 • 50 000 ЕВРО за първите 200 лота с 1:400 ливъридж
 • 50 000 ЕВРО за следващите 100 лота с 1:200 ливъридж
 • 40 000 EUR за последните 40 лота с 1:100 ливъридж

Следващата покупка е от 20 лота EURUSD, като използва 30 000 ЕВРО марджин

 • 10 000 ЕВРО за първите 10 лота – като използваният марджин става 150 000 ЕВРО
 • 20 000 ЕВРО за първите 10 лота – ливъридж 1:50 (коефициент 0.5 приложен към 1:100 ливъридж)

Клиента може да има позиции в различни инструменти, които да достигнат определените нива за марджините.

Клиент с акаунт в EUR и ливъридж 1:400 има дълга поозиция за 90 лота Ger30 (на цена 11000)
и къса позиция за ЗЛАТО за 100 лота (на цена 1380).

Целия използван марджин е 140 000 ЕВРО

 • 27 500 ЕВРО за дълга позиция за първите 40 лота на Ger30 с 1:400 ливъридж
 • 55 000 ЕВРО за дълга позиция за следващите 40 лота на Ger30 с 1:200 ливъридж
 • 27 500 ЕВРО за дълга позиция за последните 10 лота на Ger30 с 1:100 ливъридж
 • 34 500 USD къса позиция на ЗЛАТО за 100 лота с 1:400 ливъридж (30 000 ЕВРО за EURUSD = 1.1500)

Следващата сделка е Покупка на 80 лота EURUSD, която ще консумира 30 000 ЕВРО марджин

 • 10 000 ЕВРО за първите 40 лота с ливъридж 1:400 – с която използвания марджин достига 150 000 ЕВРО
 • 20 000 ЕВРО за следващите 40 лота – ливъридж 1:200 (коефициент 0.5 поставен за 1:400 ливъридж)

Ако клиент има повече от 1 профил, използваните марджин прагове се намаляват пропорционално на броя на сметките. По този начин клиент с 2 сметки в EUR ще използва намален праг на марджина EUR за всеки от сметките
наполовина.

Платформата ActivTrader ще покаже точното изискване за марджин за всяка позиция, която клиентите възнамеряват да отворят.

Марджин изискването за CFD контракти е плаващо и зависи от една страна от избрания от Вас ливъридж, а от друга – от стойността на съответния договор. Началният марджин се определя в момента на отваряне на позицията. Стойността му можете да изведете като умножите ценовото равнище на даден индекс или стока по съответната точковата стойност, заложена в таблиците ни с данни за контрактите. Произведението представлява стойността на контракта, за която важи съответния ливъридж. това произведението се конвертира във валутата на клиентската сметка (по текущия валутен курс).

Изберете Баланс по сметка € Максимален ливъридж Марджин % Ниво на затваряне
≤ 50,000 1:400 0.25 30%
50,001 - 100,000 1:200 0.5 30%
100,001 - 250,000 1:100 1 30%
> 250,000 Със заявка 100%

 

Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
BRA50
0.2 BRL
1 BRL
- BRL
- BRL
1:150
ESP35
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
EURO50
10 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
FRA40
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
GERTEC
10 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:100
GER30
25 EUR
12.5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
ITA40
5 EUR
25 EUR
- EUR
- EUR
1:200
JP225
5 USD
25 USD
- USD
- USD
1:200
NETH25
200 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:200
SWI20
10 CHF
10 CHF
- CHF
- CHF
1:200
UK100
10 GBP
5 GBP
- GBP
- GBP
1:400
USA500
50 USD
12.5 USD
- USD
- USD
1:400
USAIND
5 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USARUS
50 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USATEC
20 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
Индекси
Стойност на пункта
Стойност на тик
Необходим марджин
Хеджирано
Максимален ливъридж
EUBUND
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBBL
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUSTZ
1000 EUR
5 EUR
- EUR
- EUR
1:400
EUBTP
1000 EUR
10 EUR
- EUR
- EUR
1:100
USATB
1000 USD
31.25 USD
- USD
- USD
1:400
USDBRL
10 BRL
0.5 BRL
- BRL
- BRL
1:80
USDIND
1000 USD
5 USD
- USD
- USD
1:400
USAVIX
200 USD
10 USD
- USD
- USD
1:100

*Марджинът на договора BRA50 е фиксиран и не се влияе от ливъриджът в профила Ви. Ако профилът Ви е предмет на изискванията за марджинът на ESMA, маржът за BRA50 е 2.200 BRL.

Моля, обърнете внимание, че за клиенти, които заемат по-големи нетни позиции на изброените по-горе инструменти, резервираме правото си да увеличим горепосочените марджин изисквания по следния начин:

Дневни:

100-250 LOTS > 250 LOTS
X2 X4

Нощни(*):

10-25 ЛОТА > 25 ЛОТА
X2 X4

(*) Валидно 1 час преди затваряне на пазара.

ActivTrades си запазва правото да променя условията за търговия по всяко време.

Моля да имате предвид, че марджините за институционални клиенти са различни.

Марджините на тази страница са предоставени само с информативна цел и са базирани върху цените на затваряне на пазара от предишния ден за търговия.

PreviousNext