ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 71% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Професионален акаунт

Предимства на професионалния акаунт

Като притежател на професионална сметка, Вие вече няма да попадате под ограниченията на ESMA, които са приложими от 1 август 2018год., за частни клиенти.

Защита, която ще задържите

Отлично изпълнение

Бързо изпълнение от 0.5пипса на EURUSD. Без рекотиране и скрити такси.

Сегрегирани сметки

Вашите средства ще бъдат съхранявани в сегрегирани сметки през цялото време.

Защита на баланса

Ние ще продължим да защитаваме акаунта Ви от негативен баланс.

FSCS защита* и допълнителна застраховка

Нашата допълнителна застраховка ще покрие капитала на клиентите до 1,000,000GBP

Защити които ще се премахнат

Ограничения в ливърдижа

Вие няма да попадата под ограниченията наложени от ESMA при търговията на ДЗР

Специфично предупреждение за риск

От нас няма да се изисква да Ви предоставим стандартизирано предупреждение за риска, както е предписано от ESMA, включително процента на клиентите, които губят пари в търговията с ActivTrades PLC

Ограничаване на стимулите

Няма да попадате под ограниченията на ESMA за предлагане на парични и непарични ползи за инвеститорите на дребно и можем да Ви предложим стимули (бонуси) при търговия на CFD с нас.

* Като професионален клиент обикновено имате право да предявявате иск срещу FSCS и нашата застрахователна полица и да отправяте всякакви оплаквания, които може да имате към Службата за финансов омбудсман, стига вашата сметка в ActivTrades да не е основната ви търговска или бизнес дейност. Ако имате нужда от допълнителна информация за това, моля свържете се с нас. Нашите професионални акаунти са достъпни само за клиенти на ActivTrades PLC (London).

Може ли да кандидатствате за професионален акаунт?

За да кандидаствате за професионален аканут трябва да отговаряте на поне 2 от следните условия:

  • Извършили сте сделки с голям обем на подходящи финансови пазари, със средна честота от 10 сделки на тримесечие за последната година. (ще трябва да предоставите документ, който потвърждава, че сте извършили тези операции през изминалите 12 месеца).
  • Размерът на Вашето финансово портфолио, включително парични депозити и финансови инструменти трябва да надхвърля 500,000 ЕВРО. Това може да включва и не е лимитирано до банкови сметки, опции, финансови портфейли, акции и др. (ще трябва да предоставите документ удостоверяващ това).
  • В момента работите или сте работили във финансовия сектор поне една година, заемайки професионална позиция, за изълнението на която е трябвало да имате знания за инструментите, които искате да търгувате или продуктите, които искате да използвате. (ние ще се свържем с Вас за да Ви обясним какви документи са ни необходими. Ако все още работите в регулирана финансова компания, то ще е необходим документ от работодателя Ви, който разрешава да отворите сметка с нас).

Не сте готови за професионален акаунт? Отворете стандартен

Ще бъдете помолени да предоставите документални доказателства, за да се уверим, че горепосочените критерии са изпълнени като част от процеса на откриване на сметка. Моля, имайте предвид, че ще трябва да ни уведомите, ако обстоятелствата по тези критерии са променени.

*Като професионален клиент обикновено ще имате право да предявявате иск за FSCS и нашата застрахователна полица и да отправяте всякакви оплаквания, които може да имате към Службата за финансови омбудсмани, стига вашата сметка в ActivTrades да не е основната ви търговска или бизнес дейност. Ако имате нужда от допълнителна информация за това, моля свържете се с нас. Нашите професионални сметки са достъпни само за клиенти отварящи сметки с ActivTrades PLS (London).

Посетете уебсайта на FCA за да разберете дефиницията за Elective Professional Clients