Форма за професионална сметка

Важно е да предоставите най-точната информация в цялата си молба. Това ще гарантира, че нашите финансови продукти са подходящи за Вас.

Опит

За да кандидатствате за професионална сметка за търговия, трябва да отговаряте поне на два от следните три критерия:

Акаунт

Собственик на акаунта

Обръщение:
Пълно име:
Дата на раждане:
Държава на раждане:
Емейл:
Телефон:
Град на раждане:

Домашен адрес

Адрес:
Пощенски код:
Град:
Местожителство:

Работа и финансови

Финансова информация

 
Моля изключете стойност на имот(и), заеми, кредити и овърдрафтове

Проверка

Следните правила и документи са достъпни на нашия уебсайт (www.activtrades.com/bg/) или на хартиен носител при поискване..
Ако имате някакви въпроси, моля обадете се на + 44 0 800 46000 или изпратет имейл на bulgariandesk@activtrades.com

Потвърждавам, че съм прочел, разбрал и съм съгласен със следното:

Разбирам и се съгласявам със събирането, съхранението и обработката на моите лични данни от ActivTrades описани в документа за Лични Данни. Моите данни могат да бъдат прилагани от АктивТрейдс, за да се свързва с мен, за да ми помага в процеса на отваряне на сметка. Мога да поръчам заличаването на личните ми данните по всяко време. В случай на неуспешно отваряне на сметка, АктивТрейдс ще заличи моите лични данни без допълнително предупреждение след изтичането на две години на неактивност.