1.01.2016

Tъргувайте с ActivTrades на международните пазари

Централното управление е в Лондон, а техническото развитие и поддръжка на платформите им е в София. В София брокерът има и офис за клиенти.