14.08.2018

Activtrades получава ISO 27001 сертификат

ISO 27001 е международен индустриален стандарт, който следи как организациите създават, изпълняват и наблюдават системите си. Глобален символ на надеждност и доверие. Сертификацията признава способността на ActivTrades  проактивно да управлява своите отговорности по управление на ISMS в своите пет офиса за защита на цялата си клиентска база.