13.03.2018

ActivTrades мигрира онлайн платформа за търговия към IBM Cloud

Увеличава онлайн капацитета за търговия и скоростта на обслужване на клиентите ни