1.12.2014

Как да се диверсифицира портфолио

Как да се диверсифицира портфолиото, представи Захари Рангелов от ActivTrades. Един от начините, които посочи професионалният трейдър, е да се инвестира в повече продукти. В своето изложение Рангелов отдели специално внимание на приложенията за търговия Smart Order, Smart Lines, Smart Template и Trading Central.