8.06.2012

„АктивТрейдс – клон София” КЧТ Лицензиран инвестиционен посредник

„АктивТрейдс – клон София” КЧТ, ЕИК 201961349, е клон на лицензиран инвестиционен посредник и има право да извършва инвестиционни дейности и да предоставя инвестиционни услуги на територията на Република България, считано от 08.06.2012 г.