ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Pivot Points Indicator

Опорните точки се използват доста често от професионалните трейдъри като индикатор за прогнозните движения на пазара. ActivTrades е разработил този добре познат индикатор и за двете платформи MetaTrader 4 и MetaTrader 5 с 3 нива на съпротива и подкрепа.

pivotpoints_large

Представяне

Изобразените на графиката линии представляват опорните точки (оранжево), също както и нивата на подкрепа и съпротива (тъмносиньо, червено и зелено). Ако цената е над опорната точка, пазарът обикновено се счита за „Бичи“ (пазар, на който цената се повишава), докато ако цената е под опорната точка – пазарът обикновено е „Мечи“ (пазар, на който цената се понижава). Подкрепите и съпротивите спомагат за определяне на потенциалните нива на промяна на настоящия пазарен тренд.

Калкулации

Опорна точка (PP) = ( High (максимална цена) + Low (минимална цена) + Close (цена на затваряне) / 3

Нивата на подкрепа и съпротива на една опорна точка (PP) се изчисляват както следва:

Първа съпротива (R1) = (2 x PP) – Low
Първа подкрепа (S1) = (2 x PP) – High

Втора съпротива (R2) = PP + (High – Low)
Втора подкрепа (S2) = PP – (High – Low)

Трета съпротива (R3) = High + 2(PP – Low)
Трета подкрепа (S3) = Low – 2(High – PP)

Как да получите достъп

Този индикатор е наличен само за клиенти на ActivTrades с реални сметки.

Ако все още нямате реална сметка и желаете да откриете такава, моля, кликнете тук.

Предлагането на този индикатор по никакъв начин не трябва да се счита за инвестиционен съвет от ActivTrades или някоя свързана страна. Индикаторът е само с информационна цел и не трябва да бъде използван като основание за вземане на инвестиционни решения. Моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните рискове и ако е необходимо потърсете независим съвет.