ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 80% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Видове поръчки

Пазарно изпълнение:

Пазарното изпълнение се предлага за сметки MT4 и МТ5. С този режим на изпълнение поръчката се изпълнява при най-добрата налична цена. Изпращането на поръчката в такъв режим означава предварително съгласие за изпълнение.

Отложена поръчка:

Отложената поръчка е ангажимент, поет от клиента пред брокерската компания, да купи или продаде ценни книжа при предварително определена цена в бъдеще. Този тип поръчка се използва за отваряне на позиция за търговия при условие, че бъдещите котировки достигнат предварително определеното ниво. В терминала съществуват четири вида отложени поръчки:

Лимит “купува” (Buy Limit) :

buy_limitBuy Limit е отложена поръчка за покупка, подадена под пазарната цена. Поръчки от този тип обикновено се подават в очакване цената на съответния инструмент, след като е паднала до определено ниво, отново да се покачи.

Пример: Ако EURUSD се котира при 1.3850/52, един пример за Buy Limit би бил заявката за покупка при ниво от 1.3800 чрез поставяне на отложена поръчка. В този случай, ако цена „продава“ (ASK) за EURUSD достигне 1.3800, то Вие ще бъдете в дълга EURUSD позиция.

 

Лимит „продава“ (Sell Limit) :

sell_limitSell Limit е отложена поръчка за продажба, подадена над пазарната цена. Поръчки от този тип обикновено се подават в очакване цената на съответния инструмент, след като се е покачила до определено ниво, отново да се понижи.

Пример: Ако EURUSD се котира при 1.3850/52, един пример за Sell Limit би бил, заявката за продажба на ниво 1.3900. В този случай, ако цена „купува“ (BID) за EURUSD достигне 1.3900, то вие ще бъдете в къса EURUSD позиция

Стоп „купува“ (Buy Stop):

buy_stop

 

Buy Stop е отложена поръчка за покупка, подадена над пазарната цена. Поръчки от този тип обикновено се подават в очакване цената на съответния инструмент, след като е достигнала определено ниво, да продължи да се покачва.

Пример: Ако EURUSD се котира при 1.3850/52, един пример за Buy Stop би бил, пласирането на отложена поръчка за покупка на ниво 1.3900. В този случай, ако цена „продава“ (ASK) за EURUSD достигне до 1.3900, то вие ще бъдете в дълга EURUSD позиция.

Стоп „продава“ (Sell Stop):

sell_stop<p>Sell Stop е отложена поръчка за продажба, подадена под пазарната цена. Поръчки от този тип обикновено се подават в очакване цената на съответния инструмент, след като е достигнала определено ниво, да продължи да се понижава. <br /><br />Пример: Ако EURUSD се котира при 1.3850/52, един пример за Sell Stop би бил, пласирането на отложена поръчка за продажба на ниво 1.3800. В този случай, ако цена „купува“ (BID) за EURUSD достигне до 1.3800, то вие ще бъдете в къса EURUSD позиция.</p>

Buy Stop Limit (MT5):

buy_stop_limit
Buy Stop Limit комбинира възможностите на Buy Stop поръчка и Buy Limit поръчка. В моментът, в който Ask цената (Цена продава) достигне целта за Цена в прозореца за поръчка, ще бъде поставена Buy Limit поръчка, на нивото, посочено в прозореца за поръчка.

Пример: Ако котировката за EURUSD е 1.3550/52, пример за Buy Stop Limit поръчка, би бил да се зададе цел за Цена 1.3900 с Buy Limit на 1.3800. Ако Ask цената (Цена продава) за EURUSD достигне 1.3900, тогава ще бъде поставена Buy Limit поръчка на 1.3800.

Sell Stop Limit (MT5):

sell_stop_limit

Sell Stop Limit комбинира възможностите на Sell Stop поръчка и Sell Limit поръчка. В моментът, в който Bid цената (Цена купува) достигне целта за Цена в прозореца за поръчка, ще бъде поставена Sell Limit поръчка, на нивото, посочено в прозореца за поръчка.

Пример: Ако котировката за EURUSD е 1.3550/52, пример за Sell Stop Limit поръчка, би бил да се зададе цел за Цена 1.3200 със Sell Limit на 1.3300. Ако Bid цената (Цена купува) за EURUSD достигне 1.3200, тогава ще бъде поставена Sell Limit поръчка на 1.3300.

”Ограничаване на загубата” (Stop Loss):

Тази поръчка се използва за минимизиране на загубите, ако цената тръгне в неизгодна за Вас посока. Ако цената достигне това ниво, позицията се затваря автоматично. Такива поръчки винаги са свързани с отворена позиция или отложена поръчка. Брокерската компания може да ги подаде единствено заедно с пазарна или отложена поръчка. Терминалът проверява дълги позиции спрямо цена „купува“ (BID) за съответствие с условията на поръчката, като прави същото с цена „продава“ (ASK) за къси позиции.

Пример 1: Ако сте купили EURUSD при 1.3850, примерна стойност за Stop Loss ще бъде 1.3800. Ако цена „купува“ (BID) за EURUSD достигне 1.3800, Вашата позиция ще бъде затворена автоматично.

Пример 2: Ако сте продали EURUSD при 1.3850, примерна стойност за Stop Loss ще бъде 1.3900. Ако цена „продава“ (ASK) за EURUSD достигне 1.3900, Вашата позиция ще бъде затворена автоматично.

Имайте предвид, че цената, определена в СТОП-ПОРЪЧКАTA, е цената, при която поръчката се активира. При достигане на тази цена се активира пазарна поръчка. Това означава, че ако пазарът преживява висока волатилност (например след публикуване на макроикономически новини) или фаза на слаба ликвидност, цените могат да „прескачат“ или се движат нестабилно, при което Вашето „стоп“ ниво не може да бъде гарантирано.

Пример: имате дълга позиция в EURUSD със Stop Loss при 1.4281 и текущата пазарна цена е 1.4285. Ако след публикуване на макроикономически новини (напр. „Неселскостопанска заетост в САЩ“), цената ще „прескочи“ от 1.4285 на 1.4274 (преминавайки зададеното от Вас ниво) и Вашата поръчка ще бъде изпълнена при следващото налично ниво, в този случай 1.4274

Stop Loss е предназначена за намаляване на загубите, когато цената се движи в неизгодна за Вас посока. Ако позицията стане печеливша, Stop Loss може ръчно да бъде променена на ниво „входяща точка“ (break-even). За да се автоматизира този процес, е създаден вариантът „плаващ стоп “ (Trailing Stop). Веднага след като печалбата в пипсове стане равна или по-висока от определено ниво, автоматично се генерира команда за подаване на Stop Loss поръчка. Тоест, ако цената се промени в по-печеливша посока, Trailing Stop ще накара нивото на Stop Loss да следва цената автоматично, но ако доходността на позицията падне, поръчката няма повече да бъде променяна.

Имайте предвид, че Trailing Stop функционира от клиентския терминал, а не от сървъра (както Stop Loss или Take Profit). Тоест функцията няма да работи, за разлика от посочените по-горе, ако терминалът на Вашият компютър е изключен.

Изображенията по-горе са взети от вградения помощен файл на платформа MetaTrader 4