ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Политика за защита на личните данни – ActivTrades

Политика за поверителност

НАШИЯ ПОДХОД

Тази политика за поверителност  определя как личната информация, която предоставяте на ActivTrades  PLC (регистрирана в Англия под номер 05367727) (заедно наричани „ActivTrades„), се използва във връзка с уебсайта на ActivTrades. Тази политика описва също така как използваме „бисквитките“ на нашия уебсайт.

ActivTrades си запазва правото да променя тази Декларация за поверителност, както и да публокува ревизираните условия ще бъдат публикувани на нашия уебсайт.

Тази Политика за поверителност е включена в Общите условия на нашия уеб сайт и се прилага, когато действаме като администратор на данни по отношение на личните данни на посетителите на нашия уеб сайт и на потребителите на услуги; с други думи, когато определяме целите и средствата за обработка на тези лични данни.

За регистрираните клиенти на ActivTrades, които искат да разберат как личната информация се събира по друг начин, отделно от уебсайта ActivTrades, моля вижте допълнителните Общи условия на ActivTrades, посредством които, предоставяме услугите си на Вас.

Ако имате някакви въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с нашия офицер за поверителност чрезdataprotectionofficer@activtrades.com.

 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС И КАК Я СЪХРАНЯВАМЕ?

Събираме вашата лична информация по редица начини, свързани с използването на нашата онлайн услуга за търговия, предоставяна чрез нашия уебсайт, която информация ще съхраняваме и обработваме. Информацията, която събираме за Вас, включва вашето име, дата на раждане, адрес, електронен адрес, телефонен номер, информация за професията и заетостта, финансови данни, търговско представяне и история на търговията и други данни за контакт чрез нашия уеб сайт или приложения телефонни приложения), ние ще съхраняваме и събираме тази лична информация. Тази информация се събира по следните начини:

 • когато изпратите данните си за връзка в уеб сайта, свързани с искане за информация
 • когато се регистрирате за пробен период (демо) или сметка за търговия на нашия уеб сайт и използвате този профил за достъп до нашите различни платформи за търговия;
 • когато получаваме лични данни за вас от квалифицирани трети страни в процеса на отваряне на акаунт за нашите услуги, например данни за кредитни проверки, проверка на документи и проверки на кредитната ви история.
 • можем също така да достъпим публично свободната част на акаунтите Ви в социалните мрежи, за да разберем по-добре Вашите интереси.
 • когато предоставите Вашите данни на хартиен носител на тези формуляри или в писма, свързани с нашите услуги
 • когато кандидатствате или купувате някой от другите ни продукти или услуги
 • когато попълвате анкета или гласувате в анкета на този уебсайт, докато сте влезли с Вашето име; и
 • когато споделяте вашите данни с нашите служители или когато общувате с нас чрез нашите комуникационни канали, като чатове.

Също така може да използваме „бисквитки“ или подобни технологии, за да събираме информация за използването на уебсайта. За допълнителна информация, моля, вижте секцията „Бисквитки“ по-долу. Освен това можем да събираме IP адреси и чрез пакет за уеб анализ.

ActivTrades ще Ви помоли да предоставите лични данни и само такава информация, която смятаме, че ще ни помогне да предоставим услугата, която искате да получите (или сте в процес на отваряне на акаунт и получаване на услугате), или ако тя е свързана с правно или регулаторно изискване и само ако това е в интерес на нашите клиенти. Например можем да Ви помолим да ни предоставите местоположението си преди да започнем бизнес взаимоотношения, ако смятаме, че по този начин можем да Ви предоставим персонализиран продукт или услуга, която е в съответствие с местното законодателство или според нас по-добре обслужва потребностите на клиенти от тази страна или да ни предостави вашите националности, когато кандидатствате за сметка, тъй като това е регулаторно изискване.

 

КАКВО ПРАВИМ С ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ?

Ние ще използваме вашата лична информация и можем да споделяме вашата лична информация с други трети страни, действащи от наше име, за една или повече от следните цели:

 • да администрираме услугата или да Ви предоставим продукта, с който сте се регистрирали, например да Ви изпратим отчети за профила, да управляваме страницата на личния ви профил или да обработваме транзакции;
 • да обработваме плащания чрез нашите портали за плащане на партньори, където вече имате профил;
 • да се регистрирате за получаване на пазарни данни от борси (например NYSE)
 • да отговорим на всяко запитване или жалба, която може да ни изпратите свързано с нашите продукти и/или услуги, например когато се свържете с нашата поддръжка на клиенти;
 • За предотвратяване или откриване на измами или злоупотреби от нашия уебсайт, например, когато поискате информация за потвърждение, за да зададете нова парола за профила си (където е необходимо)
 • за целите на проучването на пазара, където можем да се свържем с вас, за да поискаме отзивите Ви;
 • за статистически цели, за да разберем по-добре нуждите, поведението и предпочитанията на нашите потребители
 • за целите на регулаторното и законовото изпълнение;
 • за нашите собствени административни цели, включително обучение на нашия персонал, провеждане на вътрешни одити или прехвърляне на активи като част от продажба, покупка или инвестиция в бизнеса. и
 • да Ви предоставим обща информация за нашите продукти и услуги, напр. от нашия бюлетин; или да ви предоставим персонализирани оферти или информация за събития или уебинари, организирани от нас в съответствие с вашите предпочитания за контакт;

Ако желаете да оттеглите вашето съгласие за използването на вашата лична информация за маркетингови цели, моля, влезте в зоната за управление на лични данни („Персонална зона“) на нашия уебсайт и изберете „Предпочитания за контакт“. Като алтернатива, или ако нямате достъп до личната зона, моля, свържете се с екипа ни за обслужване на клиенти или ни изпратете ни имейл на адрес: dataprotectionofficer@activtrades.com. Може да се наложи да представите доказателство за самоличността си и достатъчно доказателства за информацията, която искате да променим.

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

За да обработваме законно Вашата лична информация, трябва да разчитаме на едно или повече валидни правни основания. Основното правно основание за обработката на вашата лична информация е договорно. Ще се позовем на това правно основание, например когато се регистрирате за пробен продукт (демо), се регистрирате за някой от нашите продукти и услуги или ни предоставите Вашите данни за контакт, за да Ви предоставим повече информация за нашите продукти и услуги. Други правни основания, на които можем да разчитаме, са:

 • нашите законни интереси като бизнес (освен в случаите, когато вашите интереси или основни права надвишават тези). Например в рамките на законните ни интереси е да използваме вашата лична информация за предотвратяване или откриване на измами или злоупотреби на нашия уебсайт и други цели за удостоверяване; или
 • спазването на законови или регулаторни задължения, на които ActivTrades е обект (например, за да потвърдим самоличността ви и всяка обработка, необходима за откриване на акаунт при нас); или
 • въз основа на вашето съгласие да обработвате информацията си (например, когато ви изпращаме информация за маркетингови цели, за да ви изпратим свързаните с нея стоки и услуги, които предоставяме).

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Съществуват обстоятелства, при които бихме могли да искаме да разкрием или да сме принудени да разкриваме вашата лична информация на трети страни. Например, може да предадем вашите данни на:

 • нашите дъщерни дружества, клонове или асоциирани офиси в рамките на групата ActivTrades;
 • държавните институции, органите и съдилищата (когато са законово задължени да го направят); и
 • доставчици на услуги, които обработват данните от името на ActivTrades по договорни задължения за конфиденциалност;
 • финансови институции и доставчици на плащания, за да улеснят транзакциите (за депозити и тегления);
 • кредитни отчетни или референтни агенции;

Това разкриване на лична информация ще се извършва само в съответствие със закона и за целите, изброени по-горе.

ActivTrades няма да продаде или по друг начин да предостави достъп до вашите лични данни на трети лица за търговски интереси или реклама, освен за целите на изпълнение на нашите правни или договорни задължения или когато имаме вашето разрешение.

 

АВТОМАТИЧНО РЕШЕНИЕ

Като част от решението ни за откриване на сметка за търговия, ние ще приложим автоматизирано вземане на решения за изчисляване на оценка за целесъобразност въз основа на вашите отговори за финансовото ви състояние, опит и знания. Ако смятате, че решението ни е неправилно или информацията, която питаме, е непълна, моля, обадете се на нашия екип за обслужване на клиенти, за да обсъдите индивидуалната ви ситуация. Няма да използваме автоматизирано вземане на решения за нашите маркетингови дейности или други цели, свързани с предоставената от Вас информация.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ActivTrades ще предприеме всички разумни стъпки, за да гарантира, че всички лични данни, които предоставяте чрез уебсайта, ще бъдат защитени. Въпреки че се стремим да защитаваме личните ви данни, поради естеството на интернет, не можем да гарантираме сигурността на всички данни, които предавате на уебсайта. Освен това всяко вътрешно предаване на данни, като например електронна поща, се извършва на свой собствен риск.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ВАС

Когато предоставяте на ActivTrades лична информация, отнасяща се до други лица чрез уебсайта, например вашите агенти или съвместни титуляри на сметки с цел откриване и администриране на вашия акаунт, вие потвърждавате, че имате съгласието си им или сте иначе управомощени да ни предоставите тази информация към нас да я използваме по начините, описани в тази Декларация за поверителност.

 

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Можем да прехвърлим личните ви данни на трета страна в страни извън Обединеното кралство за по-нататъшна обработка в съответствие с целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност. При тези обстоятелства, съгласно изискванията на приложимото право, ние гарантираме, че вашите права за поверителност са адекватно защитени с подходящи технически, организационни, договорни или други законни средства.

 

ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Вашата лична информация ще бъде запазена, докато е необходимо да се изпълнят целите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни (освен ако законът не изисква по-продължително задържане). Въпреки това, ние няма да запазим нито една от вашите лични данни след този период и запазването на вашата лична информация ще бъде предмет на периодичен преглед. Например възнамеряваме да изтрием вашите данни за контакт след две години след първоначалната ви молба, ако нямаме никакъв контакт с вас, освен ако междувременно не сте сключили договор с нас. Ако сте сключили бизнес отношения с нас, вашите лични данни ще се съхраняват най-малко седем години след като вашата връзка с нас приключи. Записването на обаждания, архивираните и архивираните данни, макар и да не се обработват вече и да се съхраняват по сигурен начин, може да се запазят по-дълго от това по технически причини. Можем да запазим анонимна форма на вашата лична информация, която вече няма да ви се отнася за Вас, за статистически цели без ограничение във времето, доколкото имаме законни и законни интереси в това отношение.

 

ВАШИТЕ ПРАВНИ ПРАВА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Законът за защита на личните данни предоставя на физическите лица определени права, включително правото на достъп, коригиране, оттегляне на съгласието, изтриване, ограничаване, транспортиране и възразяване срещу обработването на личната им информация. Лицата имат също така правото да подадат жалба до съответния орган за защита на информацията, ако считат, че личната им информация не се обработва в съответствие със закона. Допълнителна информация за вашите права е посочена по-долу:

 • Право на получаване на копие от вашата лична информация. Можете да проверите някои от личните данни, които държим в личната зона. Освен това имате право да поискате от нас информация на какво основание съхраняваме Вашата информация, както и да получите пълно копие на личната информация, която съхраняваме за вас. Ако искате да получите копие от тази информация, моля пишете ни на dataprotectionofficer@activtrades.com
  Може да бъдете задължени да подадете доказателство за самоличността си.
 • Право на коригиране. Можете да поискате да поправяме неточни и / или да попълним всяка непълна лична информация. Ако забележите неточности в личната ви информация, моля, уведомете ActivTrades възможно най-скоро. След това ще коригираме нашите записи и ще уведомим всички трети страни, на които може да бъде предадена такава лична информация, както е описано по-горе. Ако не можете да промените данните си чрез секцията за управление на лични данни на нашия уебсайт („Лична зона“), моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти или пишете ни на адрес dataprotectionofficer@activtrades.com
 • Право на отказ от съгласие. Когато ни предоставите предварително съгласие за обработката на личните Ви данни, можете, както е позволено от закона, да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Такова оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработката на базата на Вашето предишно съгласие и няма да засегне обработката на Вашата лична информация на каквито и да е други основания за обработка (например обработка на информацията Ви за предоставяне на нашите продукти и услуги). Моля, имайте предвид, че ако оттеглите вашето съгласие, може определени услуги да бъдат прекратени, за които обработването на личните Ви данни е от съществено значение.
 • Право на възражение срещу обработката. Както е разрешено от закона, можете да поискате да спрем обработването на личната ви информация.
 • Право за изтриване. Можете да поискате да изтрием личната ви информация и ние ще се съобразим, освен ако няма законна причина да не го направите. Ако прекратите договор с нас, ние все още може да запазим вашата лична информация, ако това е необходимо, за да спазим нашите законови задължения, да отговорим на регулаторните изисквания, да разрешим спорове и да предотвратим измами и злоупотреби.
 • Вашето право да подадете жалба до надзорния орган. Препоръчваме Ви да се свържете с нас относно всякакви въпроси или да ако имате оплакване във връзка с това как обработваме Вашата лична информация. Имате обаче право да се свържете директно със съответния надзорен орган. За да се свържете с бюрото на комисаря по информацията в Обединеното кралство, моля посетете сайта на ICO (https://ico.org.uk/concerns/) за инструкции.

 

СВЪРЗАНИ УЕБ САЙТОВЕ

Моля, имайте предвид, че всички уебсайтове, които може да са свързани с нашите уеб сайтове, са предмет на собствена политика за поверителност.

 

БИСКВИТКИ

ози уебсайт използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са малка част от информацията, която се съхранява на компютъра ви, за да може нашият сървър да събира определена информация от вашия уеб браузър. Бисквитките сами по себе си не идентифицират индивида, а само използвания компютър. Бисквитките и други подобни технологии улесняват влизането и използването на уебсайта при бъдещи посещения. Нашите „бисквитки“ се използват за проследяване на вашата онлайн сесия, те се поддържат през няколко сесии на сайта. Нашите „бисквитки“ не събират персонална идентифицираща информация или поверителна информация, като например пароли или номера на правила. Повечето браузъри първоначално са настроени да приемат „бисквитки“, но можете да промените това, ако предпочитате. Ако обаче деактивирате сесийните бисквитки, някои части от уебсайта ни няма да функционират по предназначение. За повече информация относно използването на „бисквитки“, моля, направете справка с известието за поверителност на бикствитките на нашия уебсайт.