Политика за защита на личните данни – ActivTrades PLC

1. Цел

Целта на политиката за защита на личните данни е да предостави на Вас („Потребителя“) подробна информация по какъв начин ActivTrades PLC, с адрес 1 Thomas More Square, London E1W 1YN („ActivTrades“) ще събира и използва предоставената от Вас информация, включително, когато е приложимо, Вашите лични данни. Тази политика за защита на личните данни е изрично включена в Общите условия за ползване на Уебсайта.

Запознайте се внимателно с политиката за защита на личните данни. ActivTrades заявява намеренията си да действа съгласно приложимото законодателство с цел да изпълни изискванията на актуалните най-добри практики за боравене с лични данни. ActivTrades е компания, регистрирана като администратор на лични данни в Обединеното кралство съгласно Закона за защита на личните данни от 1998г.

2. Събиране на данни

При използване на Уебсайта или взаимоотношенията Ви с ActivTrades е възможно да се наложи да предоставите на разположение на ActivTrades различна информация, включително лични данни. Такива се предоставят при подаване на информация към Уебсайта или чрез други средства, например по пощата, по факс или телефон. Събраната информация може да включва Вашия електронен адрес, име, наименование на фирма, адрес, телефон или факс номер, домашен адрес, телефон, факс и мобилни телефонни номера. Когато предоставяте информация за друго лице, то трябва да Ви е упълномощило да действате от негово/нейно име и да получавате съобщения за защита на личните данни от негово/нейно име.

Съгласявайки се да приемете Общите условия на Уебсайта (от които тази Политика за защита на личните данни представлява неделима част), Вие се съгласявате, че ActivTrades има право да комплектова и обработва Вашите данни при спазване на настоящата Политика за защита на личните данни.

3. Използване на лични данни

ActivTrades ще използва Вашите лични данни единствено с цел да Ви предоставя своите стоки и услуги, както и информация за продукти, публикации (например бюлетин, периодично разпращан до нашите клиенти), събития и информация от общ характер, които считаме, че биха били от интерес за Вас. Съобщения могат да бъдат предавани по обикновена или електронна поща, телефон или факс, в случаите, когато Вие сте ни предоставили такива данни. Съгласявайки се с тази Политика, Вие изисквате от ActivTrades да използва Вашите данни за такива цели.

ActivTrades при никакви обстоятелства няма да предоставя личните Ви данни на други фирми или организации извън нашата група без Ваше съгласие, освен ако това не се изисква по закон.

4. Съхранение и корекция на личните данни

ActivTrades запазва данните, свързани с Вас, дотолкова, доколкото това е необходимо, освен ако Вие не информирате ActivTrades, че не желаете компанията да продължи да съхранява тези данни.

Ако сте физическо лице, ActivTrades е длъжно да Ви предостави, при поискване, копие от личните данни, които съхраняваме (ако има такива), срещу заплащане на номинална такса.

Ако желаете ActivTrades да преустанови използването на Вашите данни, както е посочено в тази Политика, или бихте желали да получите копие от данните, с които ActivTrades разполага за Вас, моля пишете ни на адрес info@activtrades.com.

Ако откриете неточности в личната информация, моля да уведомите ActivTrades възможно най-скоро на същия адрес. ActivTrades ще коригира своите записи и ще уведоми трети лица, до които е възможно да са били предадени тези лични данни, съгласно точка 3 по-горе.