ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 78% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Ключови факти за гаранцията от Лойдс, Лондон

ActivTrades предлага по-голяма застраховка, гарантирана от Лойдс, Лондон, която допълва защитата, осигурена от FSCS.

ActivTrades PLC: Застраховка Excess of FSCS

ActivTrades PLC е оторизиран и регулиран от Органа за финансов надзор Financial Conduct Authority, FCA регистрационен номер 434413 и е член на Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги.

Какво е FSCS?

FSCS е фонд от последна инстанция за клиенти на Британски оторизирани фирми за финансови услуги и осигурява защита, ако оторизирана инвестиционна фирма, не е в състояние да плати предявените срещу нея претенции. Например:

  • Когато упълномощената инвестиционна фирма закрие бзинеса си и не може върне инвестициите или парите на клиентите си.
  • FSCS осигурява защита само на крайни клиенти , които имат право да предявяват искове по силата на FCA COMP правилата.
  • Допълнителна информация за Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги (FSCS) и това, което тя покрива, може да се намери на нейния сайт.

Какво представлява застраховката Excess of FSCS?

В допълнение към защитата, предоставена на крайния инвеститор от FSCS, ActivTrades е закупил, без никакъв директен разход за клиентите си, отделна застрахователна защита от Лойдс, Лондон, която осигурява допълнително покритие над гарантираните от FSCS £80,000 на клиент.

Този продукт е съвсем нов на пазара и ActivTrades е лидер във Великобритания в предоставянето на такава допълнителна защита на всички свои клиенти.

За застраховката Excess of FSCS от ActivTrades важат конкретни Правила и условия и ще се прилага само в случай, че са изпълнени определените условия.

На каква стойност е застраховката на ActivTrades?

ActivTrades е закупил агрегатен лимит (обща сума на покритието) на застраховката, надвишаващ изложения на риск капитал (клиентските средства, незащитени от FSCS с праг от £85,000 на клиент), и достигащ до £1,000,000 на клиент. Индивидуални покрития на застраховката над £1,000,000 също могат да бъдат договорени.

Струва ли ми нещо?

АctivTrades закупува тази застраховка във ваша полза и няма преки разходи за вас.

Кой гарантира тази полица?

Полицата се гарантира от Лойдс, Лондон.

Лойдс, Лондон е световен лидер на застрахователния пазар. Лойдс не е компания. Той е пазар, чийто членовете се събират заедно като синдикати, за да минимизират рисковете. Към 31 декември Лойдс е съставен от 88 синдиката. Синдикатите, които гарантират полицата Excess of FSCS на ActivTrades, са QBE, XL, Markel, Apollo, Chaucer и Aegis. Бизнес моделът на Лойдс работи чрез записване, където повече от един синдикат споделя един и същи риск. Лойдс, Лондон притежава Рейтинг А (отличен) със „Стабилна перспектива” от рейтинговата компания А.М. Best и А+ (силен) със „Стабилна перспектива“ от Fitch Ratings и Standard & Poor. Повече информация за Лойдс, Лондон може да се намери на адрес www.lloyds.com.

Кой е покрит?

  • Крайни клиенти на ActivTrades, т.е. тези клиенти, чиито средства се държат в сегрегирани сметки и които отговарят на условията съгласно правилата на FCA COMP.

Какво е покрито?

  • Само отговарящите на условията ценни книжа и парични средства в брой на крайните клиенти на ActivTrades и в полза единствено на клиентите.
  • Инвестиционна доходност или гаранция НЕ се покриват. Ливъридж продуктите носят висок риск. С ActivTrades загубите Ви не могат да надвишат стойността на депозитите Ви. Важно е напълно да разбирате включените рискове и да потърсите независим съвет, ако е необходимо.

Как работи?

В малко вероятния случай, че клиентските активи не са напълно възстановени след фалит на ActivTrades, допълнително покритие може да бъде на разположение, за да се осигури защита над FSCS лимита от £85,000 за крайния клиент . За целта, трябва да са изпълнени следните условия:

  1. FSCS обявява ActivTrades в неплатежоспособност
  2. Експерт по несъстоятелността установява недостиг в сегрегираните клиентски активи
  3. FSCS плащат първите £85,000 по всеки иск

Каква ще бъде ползата за мен?

Клиентите с депозити над £85,000 в ActivTrades могат да се възползват от застрахователна полица, която предоставя защита на техните средства, надхвърляща тази от FSCS. Този продукт е нов на пазара и ActivTrades е лидер във Великобритания в предоставянето на такава допълнителна защита на клиентите си. С ActivTrades вашият депозит е защитен до допълнителен лимит от £1,000,000

Кои други брокери предлагат тази защита?

Този продукт е напълно нов за Великобритания и ActivTrades е лидер в предлагането на такава допълнителна защита директно на своите клиенти. Никоя друга брокерска компания извън Великобритания не може да предложи подобна разширена защита за подобен широк спектър от търговска дейност.