Всички финансови продукти, търгувани на марджин, носят висока степен на риск за Вашия капитал.

Работа на пазарите през празниците.

Normal – Нормално време за отваряне на пазара
Closed – Затворен пазар

Всички времена са CET.

CFD 24/12/2019 (TUE) 25/12/2019 (WED) 26/12/2019 (THU) 31/12/2019 (TUE) 01/01/2020 (WED) 02/01/2020 (THU)
OPEN CLOSE OPEN CLOSE OPEN CLOSE OPEN CLOSE OPEN CLOSE OPEN CLOSE
Forex Normal 23:00 Closed Closed 23:00 (WED) Normal Normal 23:00 Closed Closed 23:00 (WED) Normal
Gold Normal 19:30 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
Silver Normal 19:30 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
Copper Normal 19:45 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
Gasol Normal 19:45 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
LCrude Normal 19:45 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
NGas Normal 19:45 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
Brent Normal 20:00 Closed Closed Normal Normal Normal 21:00 Closed Closed Normal Normal
Sugar Normal Normal Closed Closed 14:00 Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
Cocoa Normal 19:00 Closed Closed 14:00 Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
Coffee Normal 19:00 Closed Closed 14:00 Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
Cotton Normal 19:00 Closed Closed 14:00 Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
OJ Normal 19:00 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
USDInd Normal 19:15 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
UsaRus Normal 19:15 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
Usa500 Normal 19:15 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
UsaTec Normal 19:15 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
UsaInd Normal 19:15 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
Jp225 Normal 19:15 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
UsaTB Normal 19:15 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
UsaVix Normal 19:15 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
Corn Normal 19:00 Closed Closed 15:30 Normal Normal Normal Closed Closed 15:30 Normal
Soybns Normal 19:00 Closed Closed 15:30 Normal Normal Normal Closed Closed 15:30 Normal
Wheat Normal 19:00 Closed Closed 15:30 Normal Normal Normal Closed Closed 15:30 Normal
Neth25 Normal 13:55 Closed Closed Closed Closed Normal 13:55 Closed Closed Normal Normal
Neth Shares Normal 13:55 Closed Closed Closed Closed Normal 13:55 Closed Closed Normal Normal
Bel Shares Normal 13:55 Closed Closed Closed Closed Normal 13:55 Closed Closed Normal Normal
Fra40 Normal 13:55 Closed Closed Closed Closed Normal 13:55 Closed Closed Normal Normal
Fra Shares Normal 13:55 Closed Closed Closed Closed Normal 13:55 Closed Closed Normal Normal
Por Shares Normal 13:55 Closed Closed Closed Closed Normal 13:55 Closed Closed Normal Normal
Esp35 Normal 13:55 Closed Closed Closed Closed Normal 13:55 Closed Closed Normal Normal
SPA Shares Normal 13:55 Closed Closed Closed Closed Normal 13:55 Closed Closed Normal Normal
UK100 Normal 13:50 Closed Closed Closed Closed Normal 13:50 Closed Closed Normal Normal
UK Shares Normal 13:30 Closed Closed Closed Closed Normal 13:30 Closed Closed Normal Normal
Ger30 Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Normal Normal
Ger30 Options * Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Normal Normal
Ger Shares Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Normal Normal
Euro50 Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Normal Normal
GerTec Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Normal Normal
Swi20 Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed
EuBund Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Normal Normal
EuStz Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Normal Normal
EuBbl Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Normal Normal
EuBTP Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Normal Normal
Ita40 Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Normal Normal
Ita Shares Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Closed Normal Normal
Bra50, USDBRL, USDBRLfut Closed Closed Closed Closed Normal Normal Closed Closed Closed Closed Normal Normal
USA Shares Normal 19:00 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal
CFD USA Shares ADRs Normal 19:00 Closed Closed Normal Normal Normal Normal Closed Closed Normal Normal

 

*Ger30 Options – ранно затваряне в 14:00 на 30/12/2019