ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 78% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Моля, имайте предвид, че поради предстоящия католически Великден, отварянето и затварянето на някои пазари ще бъдат засегнати от петък, 2 април до понеделник, 5 април.

 

 

CFD 02/04/2021 (FRI) 05/04/2021 (MON)
OPEN CLOSE OPEN CLOSE
Forex Normal Normal Normal Normal
GOLD Closed Closed Normal Normal
SILVER Closed Closed Normal Normal
Cocoa Closed Closed Normal Normal
Coffee Closed Closed Normal Normal
Sugar Closed Closed Normal Normal
USDInd Closed Closed Normal Normal
OJ Closed Closed Normal Normal
Cotton Closed Closed Normal Normal
UsaTB Closed Closed Normal Normal
Usa500 Closed Closed Normal Normal
UsaTec Closed Closed Normal Normal
UsaInd Closed Closed Normal Normal
UsaRus Closed Closed Normal Normal
Jp225 Closed Closed Normal Normal
UsaVix Closed Closed Normal Normal
Copper Closed Closed Normal Normal
Gasol Closed Closed Normal Normal
Lcrude Closed Closed Normal Normal
Diesel Closed Closed Normal Normal
Brent Closed Closed Normal Normal
Ngas Closed Closed Normal Normal
Corn Closed Closed Normal Normal
Soybns Closed Closed Normal Normal
Wheat Closed Closed Normal Normal
Fra40 Closed Closed Closed Closed
UK100 Closed Closed Closed Closed
Neth25 Closed Closed Closed Closed
Ger30 Closed Closed Closed Closed
Euro50 Closed Closed Closed Closed
EuBund Closed Closed Closed Closed
GerTec Closed Closed Closed Closed
GerMid50 Closed Closed Closed Closed
Swi20 Closed Closed Closed Closed
EuStz Closed Closed Closed Closed
EuBbl Closed Closed Closed Closed
Ita40 Closed Closed Closed Closed
Esp35 Closed Closed Closed Closed
Bra50 Closed Closed Normal Normal
Ita Shares Closed Closed Closed Closed
UK Shares Closed Closed Closed Closed
SPA Shares Closed Closed Closed Closed
Fra Shares Closed Closed Closed Closed
Bel Shares Closed Closed Closed Closed
Por Shares Closed Closed Closed Closed
Neth Shares Closed Closed Closed Closed
Ger Shares Closed Closed Closed Closed
US Shares Closed Closed Normal Normal
CFD US Shares ADRs Closed Closed Normal Normal
CFD ETFs Closed Closed Normal Normal

 

Всички часове са в центалноевропейско време (CET). За повече информация не се колебайте да се свържете с нас.