Защита на средставата

ActivTrades PLC е оторизиран и се регулира от Органа за финансов надзор Financial Conduct Authority (FCA), (FCA – регистрационен номер 434413) и е вписан също така в Регистъра, воден от КФН, под номер РГ-03-242. ActivTrades PLC е компания, регистрирана в Англия и Уелс, регистрационен номер 05367727. Според разпоредбите на FCA, ActivTrades е задължен да отговаря на стриктни финансови стандарти, както и да изпълнява Директивата за капиталова адекватност. В допълнение към това, ние трябва да предоставяме на FCA, на периодична база, документи относно финансовото състояние на ActivTrades. FCA има правомощия да отнема разрешителното на компании, които не отговарят на тези регулации, или да налага глоби в зависимост от тежестта на нарушението.

За да изпълни разпоредбите на FCA, ActivTrades е разработила и въвела подробна система за управление на риска, която постоянно проверява всички финансови позиции и задава адекватни ограничения за риска.

В ActivTrades всички клиентски средства се съхраняват в сегрегирани сметки. Това означава, че клиентските средства се съхраняват в банкови сметки отделно от корпоративните сметки и не могат да бъдат използвани за цели различни от подкрепа на търговията на клиентите. Отделното съхранение на клиентските средства, в комбинация с нашето внимателно управление на корпоративните ресурси, дава на нашите клиенти допълнителна увереност, че техните средства са напълно сигурни при нас. Нещо повече, сегрегирането на клиентските средства е гаранция, че при малко вероятното събитие на изпадане на ActivTrades в банкрут или фалит клиентските пари няма да бъдат използвани за каквито и да е други цели.

Като допълнителна сигурност, клиентските средства се съхраняват в редица избрани банки, сред които Barclays Bank PLC. ActivTrades редовно извършва шестмесечно преразглеждане на кредитния рейтинг на всеки от нейните кредитни контрагенти с цел осигуряване на ниски нива на риск за бизнеса й.

ActivTrades е също така член на Схемата за компенсации в сферата на финансовите услуги (Financial Services Compensation Scheme – FSCS), която осигурява защита на клиентите, инвестирали в компании, членуващи в Схемата. За повече информация можете да разгледате следния линк: https://www.fscs.org.uk/

PricewaterhouseCoopers (PWC) одитира финансовите отчети на ActivTrades PLC и е една от водещите одит компании във Великобритания.