ДЗР са сложни инструменти и носят сериозен риск от загуба на средства поради ливъриджа. 85% от инвеститори губят средства при търговия на ДЗР с този брокер. Вие трябва да прецените дали познавате добре ДЗР търговията и дали може да поемете риск от потенциална загуба на средства.

Форекс търговия - описание

Форекс спецификациите включват отделните детайли от договора и условията, при които те могат да бъдат търгувани.

Марджин – сумата от Вашия капитал, необходима за отваряне на позиция.

Спред – разликата между цена „купува“ и цена „продава“ за валутната двойка.

Суап – изчислението на лихвения процент, което определя разноските или възнаграждението за задържане на отворена позиция през нощта.

Стойности в пипсове

Пипс е стойността на четвъртия десетичен знак в котировката на една валутна двойка, с изключение на двойките с JPY и HUF (за тези двойки един пипс е стойността на втория десетичен знак). В ActivTrades най-малката стъпка за движение в цената е равна на 0.1 пипс.

Основни, второстепенни и екзотични валути

Основните валути са най-важните търгувани валутни двойки на форекс пазара. Те обикновено се съобщават като котировка спрямо щатския долар, каквато е конвенцията на пазара, като при тези условия щатският долар е базовата валута. Ликвидността е дълбока, а спредовете – тесни, което дава отлична възможност за краткосрочна, средносрочна и дългосрочна форекс търговия. Търговията с основни валути представлява над две трети от приблизителния общ обем на форекс търговията.

„Второстепенните“ валути се търгуват по-рядко или са вторични валутни двойки. Като цяло тези инструменти имат по-малка ликвидност, но все пак се търгуват активно на финансовите пазари. Те включват също „кръстосани двойки“ – термин за валутни двойки, които включват основните търгувани валути една спрямо друга, но без долара като база.

„Екзотични“ са валутните двойки, които не са широко търгувани или произхождат от развиващите се пазари. Екзотичните валути предоставят възможност за търгуване, но спредовете често са по-широки и в този смисъл по-малко привлекателни за трейдърите, които се занимават с интрадей форекс търговия с висока честота. Диференциалите на лихвения процент са обикновено по-високи и често привличат търговия, основана на благоприятни суапове.

Изчисляване на печалба и загуба

MetaTrader изчислява печалбата или загубата и ги показва за всяка отворена и затворена сделка, отразена във валутата, в която е открита Вашата сметка. Важно е да можете да прецените собствената си прогнозирана печалба и загуба, което обикновено е относително лесна задача – дори без калкулатор – ако използвате таблицата, поместена на тази страница.

Купувате 1 лот EURUSD при 1.4723
Купувате (+) €100,000 Продавате (-) $147,230
Продавате 1 лот EURUSD при 1.4796
Продавате (-) €100,000 Купувате (+) $147,960

Купувате (+) €100,000 Продавате (-) $147,230 + Продавате (-) €100,000 Купувате (+) $147,960
= +$730

В този случай търговията носи печалба от 730 долара, като същите изчисления могат да се направят в пипсове.

Стойност в пипсове на 1 лот EURUSD = $10
Купувате при курс 1.4723
Продавате при курс 1.4796
73 пипса печалба при $10 за 1 пип
= + $730

Обърнете внимание