Market Analysis

Valeo затвори над 50-SMA, възможна цел €30

Valeo (код FR.FR) затвори над 50-SMA за първи път от май 2018 г. Възможно е изграждането на солидно дъно около €23, ако цената успее да преодолее €27,50 и същевременно да се задържи над нея (това ще сигнал за възможно излизане от рейнджа през последните два месеца ). Първа съпротива в посока нагоре е €30, следвана от €31,50. Компания влизаща в индекса CAC 40. Централата се намира в Париж, Франция.

 

Valeo е независима, глобална индустриална група, изцяло концентрирана върху дизайна, производството и продажбата на компоненти, интегрирани системи и модули за коли и камиони, както за първоначално вграждане, така и за независимият пазар на авточасти.

 

Иновациите на Valeo са насочени в три основни направления:

 

Driving Assistance ► Системите за безопасност свеждат до минимум разсейването на шофьора, подобряват видимостта, което допринася за избягването на инциденти.

Powertrain Efficiency ► С грижа за околна среда и повишаване ефективността на двигателите с вътрешно горене, допринася за създаването на по-чисти и по-ефективно консумиращи горивата автомобили.

Comfort Enhancement ► Хармонизирайки средата в автомобилите и доброто здраве на хората, като прави автомобилите по-лесни за употреба и увеличава комфорта на шофьора и пътниците.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.