Market Analysis

USD/JPY в низходяща спирала, а Riksbank поднесе изненада

USD/JPY се понижи до 3-месечно дъно в четвъртък и записа пет последователни дни на спад, след като Федералният резерв (FED) даде сигнал за по-малко увеличения на лихвените проценти през следващите две години и изрази предпазливост относно икономическите перспективи в САЩ. За разлика от FED, Bank of Japan (BoJ) продължава да поддържа силно разхлабената си парична политика и остави лихвите непроменени в четвъртък.

USD/JPY наруши триъгълната консолидация от началото на октомври, преодоля подкрепата на 100-дневната SMA, която бе опора на пазара през последните седем месеца и половина и достигна до следващата динамична и в същото време психологична подкрепа идваща от 200-дневната SMA. Нейното преодоляване може да доведе до тест на 110, но преди него трябва да се справи със септемврийското дъно при 110,38.

Азиатските централни банки почти нямат причини да увеличават лихвите си през 2019 г. Търговската война между САЩ и Китай ще доведе до забавяне на растежа и потискане на инфлацията в азиатския регион. Международният валутен фонд очаква икономическият растеж в Азия да се забави до 5,4% през следващата година от 5,6% през 2018 г. Слабите темпове за растеж ще се отразят на инфлацията, което ще намали аргументите за увеличение на лихвите.

 

US Dollar Index, който е мярка за стойността на щатския долар спрямо шест основни валути, спадна до едномесечно дъно. Индексът регистрира най-големия си дневен спад за последните шест седмици. Понижените очаквания на FED за повишаване на лихвения процент намаляват привлекателността на активите, деноминирани в долари. Освен намаляването на прогнозите за лихвените проценти, FED също намали очакванията за растеж и инфлация през следващата година.

 

Намаляването на потоците от репатриране също понижи перспективата на долара. През първото тримесечие на 2018 г. те достигнаха почти 300 млрд. долара, но през септември се понижиха с повече от две трети до 93 млрд. долара, според последните данни на САЩ.

 

В САЩ спредът (кривата) между доходността по 2-годишните и 10-годишни държавни облигации – широко считан за индикатор за бъдещи рецесии – се свива до 9 б.п. Инверсията на тази крива е широко смятана за предвестник на рецесията.

 

Смятам, че пазарните настроения няма да се подобрят на фона на по-предпазливия FED. Нерешените търговски спорове и все по-токсичният политически климат в САЩ предполагат по-нататъшно намаляване на риска. В резултат на това, йената като „safe-haven“ може да се окаже в позиция на по-печелившата валута спрямо долара измежду G-10 валутите.

 

Шведската крона блести, Riksbank изненада пазарите

Шведската крона междувременно беше един от най-големите печеливши в четвъртък, с 0,6% ръст спрямо долара, след като Riksbank повиши лихвените проценти за първи път от повече от седем години, но независимо от това, от началото на годината кроната отчита спад от 10% спрямо долара. Проучване на Reuters показа, че две трети от анализаторите очакват Riksbank да остави непроменена лихвата, а останалата част предвиждат затягане. Riksbank повиши репо лихвата с 0,25% до -0,25% и каза, че следващото покачване вероятно ще е след Q2 на 2019 г. Riksbank каза, че необходимостта от високо експанзионистична парична политика е намаляла леко.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.