Market Analysis

USD/CAD с H&S и пред тест на съпротивата

Неочакваният спад в продажбите на дребно от Канада за месец август и потребителската инфлация за септември предизвикаха разпродажби на канадски долари (CAD) на Forex пазара по време на трейдинг сесията в петък.

 

Според статистиката инфлацията, измерена чрез индекса на потребителските цени, е намаляла на месечна база с 0,4% през септември и е понижила годишния процент до 2,2% от 2,8% в сравнение с очакванията на анализаторите от 2,7%. Освен това основният индекс на потребителските цени, публикуван от Bank of Canada (BoC), e спаднал на 1,5% на годишна база, с което не оправда очакванията на анализаторите за 1,8%. Отделен доклад показва, че продажбите на дребно са намалели с 0,1% през август, което допълнително натежа на CAD.

 

Слабите икономически доклади едва ли ще принудят Bank of Canada да изостави плановете за повишаване на лихвените проценти в идната сряда. Те обаче могат да доведат до промяна в реториката на централната банка в полза на по-малко строга парична политика.

 

Поглеждайки към графиката на USD/CAD виждаме, че пазарът отскочи от долната линия на низходящия канал в който двойката се търгува от края на юни и към момента е изправена пред тест на горната му граница (динамична съпротива). Това низходящо движение може да е приключило изхождайки от фигурата H&S. Ако формацията се развие, то възходящото движение от септември 2017 г. би трябвало да продължи с първа съпротива 1,2320 следвана от 1,3300 и 1,3400.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.