Market Analysis

USD търсен след солидните non-farm payrolls

Щатският долар (USD) рязко поскъпна спрямо всичките си основни конкуренти на гърба на солидната заетост в неселскостопанската сфера в САЩ за месец юни. Докладът показа, че най-голямата икономика в света е създала 224 000 работни места, значително по-добре от прогнозата за 160 000. Интересното тук е, че останалата част от доклада за състоянието на пазара на труда в САЩ не беше впечатляваща. Слабите цифри от 75 000 за май бяха ревизирани в посока надолу до 72 000. Нивото на безработица се повиши на 3,7% от 3,6% през май, а най-важното беше, че ръстът на заплатите остава стабилен на 0,2%, вместо да се повиши до 0,3%, както се прогнозираше от икономистите.

 

Пазарът реши, че новооткритите работни места заслужават уважение и останалата част от статистиката (безработица, заплащане…) за състоянието на пазара на труда бе игнорирана. Широкообхватното рали при USD ни показва за облекчение на много опасения, разбивайки надеждите за агресивни действия от страна на FOMC. US Dollar Index се покачи до 97,04, отговаряйки прецизно на очакванията от предходни коментар.

Солидните non-farm payrolls послужиха като още едно напомняне, че икономиката на САЩ продължава да се държи добре на фона на забавяне на дейността на други места по света. Новината се отрази позитивно за държавните ценни книжа, като 10-годишната доходност се повиши с десет базисни пункта до 2,05%, а вероятността за намаляване на лихвите с 50 базисни точки се понижи до 4,9% от 29,2% в сряда. Фючърсният пазар на федералните фондове остава сигурен, че съкращаването с 25 базисни точки ще се проведе на 31-и юли.

Изглежда, че не съществува непосредствена заплаха за икономиката на САЩ и въпреки критиките, търговските политики на президента Тръмп правят чуждестранните инвестиции по-малко привлекателни от американските.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.