Market Analysis

USD зависим от решението на FED

За първи път след финансовата криза Федералният резерв (FED) се очаква да понижи лихвените проценти с 25 б.п. Самото намаляване на лихвите само по себе си няма да е изненада, тъй като пазарът разбра това преди няколко седмици след обявяването на паричната политика през юни. FED не ни дава основания да очакваме нещо повече, освен понижение на ставките с четвърт пункт, така че промяна в лихвите ще бъде най-малката движеща сила за пазара от съобщението на FOMC. Пазарните играчи ще бъдат фокусирани върху вота и насоките занапред. Има ред причини да се смята, че FED ще даде знак, че превантивното съкращаване тази седмица е всичко, което е необходимо за тази година.

На срещата си през юни централната банка каза, че действията касаещи паричната политика ще зависят от входящите данни. Един бърз анализ на същите показва, че активността в секторите на производството и услугите забавя темповете си, но новооткритите работни места в неселскостопанската сфера (non-farm payrolls) се възстановиха силно през юни, продажбите на дребно са се увеличили с по-бързи темпове и фондовият пазар регистрира рекордно високи стойности.

Редица членове на FED изразиха подкрепата си за намаляване на ставките с 25 б.п, но много от тях описват този ход като превантивна мярка и застраховка срещу риск. Ако застраховката е това, което те търсят, то тогава няма нужда да поставят основите за още един кръг от облекчаване, още повече, че FED не знае, нужно ли е допълнително облекчаване на този етап.

Аргументи може да бъдат доставени с цел да оставят врата отворена за още едни 25 б.п. Според “dot-plot” от миналия месец, поне седем от политиците са подкрепили намаление от 50 б.п. При инфлация от 1,6% и по-слаб ръст на работните места през юли (евентуално), понижение от четвърт пункт е това, от което се нуждае икономиката в момента. Но цялата неопределеност, довела до този ход , остава заплаха за икономиката.

САЩ и Китай не са близо до търговска сделка, бизнес инвестициите продължават да се забавят, а преките чуждестранни инвестиции от Китай намаляват с 90%. Производствената активност удари 32-мсечно дъно на фона на отслабването в търсенето, а активността в сферата на услугите е колеблива. Вероятността да бъде постигната търговската сделка през следващите два или три месеца е малка и тази продължаваща несигурност ще продължи да възпира търговската и инвестиционната активност.

При един провал в търговските преговори ще потрябва още едно понижение на ставките, а това „бавно кървене“ може също да доведе и до по-нататъшни действия. Реалността е такава, че вратата трябва да остане отворена за допълнително облекчаване и председателят на FED Пауъл може да направи това в сряда.

Както казах, вотът и пресконференцията на Пауъл ще бъдат на фокус и от тях ще зависи в каква посока ще поеме USD.

 • При единодушно съгласие за намаляване с 25 б.п и липса на думи от страна на Пауъл за по-нататъшни понижения, то USD би трябвало да получи подкрепа. Следим USD/JPY и нивото от 109,00. USD/CHF може да поеме към 1,0000. Златото също може да бъде подложено на разпродажби.
 • Ако двама или повече от членовете на FOMC с право на глас предпочетат по-агресивен ход и Пауъл остави отворена вратата за по-нататъшни действия, то USD може да стане уязвим. Не е изключено USD/JPY да тества за пореден път 107,50.
  • В случай на разминаване в гласовете (несъгласие в членовете), но Пауъл не остави врата отворена за по-нататъшно облекчение, реакцията на пазара ще зависи от това дали има повече несъгласие в полза на промяна или по-голямо намаляване на ставките. Тъй като прогнозата е нещо несигурно, мнението на FED не е определящо (действията зависят от постъпващите икономически данни), то пазарът може да изчака доклада за състоянието на пазара на труда за месец юли, който ще бъде оповестен в петък.

  Петър Пенев

  Анализатор, ActivTrades

 •  

  Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

  Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.