Market Analysis

Swing търговия при USD/CAD?

Анонсирането на паричната политика на Bank of Canada (BoC) бе едно от най-важните и същевременно рискови събития за тази седмица и не разочарова пазарните играчи от гледна точка на повишаване на волатилноста при двойките с участието на канадския долар (CAD)на Forex пазара. CAD бе не само най-големият двигател на деня, но и зае почетното първо място за най-зле представилата се валута.

 

Loonie (жаргон на CAD) загуби приблизително 0,8% от стойността си по отношение на щатския долар (USD) и повече от 1% спрямо японската йена (JPY). За изненада на всички, BoC избра да пренебрегне всички скорошни подобрения в данните постъпващи от икономиката на страната на кленовия лист, като вместо това се фокусира върху умерения растеж, значителната търговия и геополитическа несигурност, както и продължаващата слабост на пазара на труда. Централната банка приписва всяко покачване на инфлацията от временни фактори и подчерта, че е необходима продължителна предпазливост по отношение на повишаване на лихвените проценти.

След като повиши лихвите два пъти през тази година, BoC намекна, че в началото на Новата година тя няма непосредствени планове за допълнително затягане на паричната си политика. Изхождайки от това, днешният индекс на бизнес активността на IVEY (PMI IVEY) за месец ноември може да се окаже доста под стойностите от предходния месец (прогноза 57,4 при предходни 63,8), което не изключва USD/CAD да продължи движението си от вчера в посока нагоре и да сме свидетели на swing търговия, т.е обменният курс да теста отново горната граница на диапазона, в който се трейдваше двойката през последните два месеца, след вчерашния отскок от долната му граница.

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades