Market Analysis

Sell-off на фондовите пазари благоприятен за йената в кросовете

В седмицата на sell-off на глобалните фондови пазари, японската йена в кросовете показа завидно поскъпване. GBP/JPY записа пет поредни дни на загуба, след теста на пробитата долна граница на консолидацията, пробива на дългосрочната меча тренд линия и средносрочна бича, за което писах в коментара от 19-ти октомври. Представянето на GBP ще остане подвластно на новите около Brexit. Събитие на седмицата ще е и решението на Bank of England (BoE) относно лихвените нива и парични стимули в четвъртък. В същия ден BoE ще публикува инфлационния си доклад, а управителят на банката Марк Карни ще даде пресконференция.

EUR/JPY записа четири дни на загуби в рамките на миналата седмица. Мечият тренд при двойката продължава да е актуален – пазарът остава под пробитата подкрепа при 127,86, вече превърнала се в съпротива.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.