Market Analysis

RBA остави лихвата непроменена, Aussie с възможно поскъпване

 

Минутите от срещата по парична политика на Reserve Bank of Australia (RBA) провела се на 2-ри октомври показаха, че членовете на банката са на единодушно мнение, че БВП на страната продължава да се увеличава със здравословен темп, въпреки очакванията за умереност. Рисковете за финансовата стабилност в общи линии не са променят от предходните три месеца, сочат протоколите.

Глобалните икономически условия продължават да бъдат положителни, въпреки че все още съществуват рискове в по-малка степен. Поскъпването на щатския долар е дало здрав тласък на австралийските износители и стимулира вътрешния растеж, посочва банката. Членовете оценяват, че би било целесъобразно лихвите да останат непроменени и банката да бъде източник на стабилност и доверие, докато този напредък се разгръща, се казва в протокола.

На срещата банката гласува да запази референтния си лихвен процент на рекордните 1.50%, където е от август 2016 г. Политиците потвърдиха, че ниското ниво на лихвените проценти продължава да подкрепя австралийската икономика.

Въпреки че се очаква по-нататъшен напредък в намаляването на безработицата и възвръщаемост на инфлацията до целта, този прогрес вероятно ще бъде постепенен – банката повтори мнението, изразено през септември.

Според RBA прогнозите за пазара на труда остават положителни. Подобряването на икономиката трябва да доведе до по-нататъшно покачване на растежа на заплатите във времето.

AUD/USD продължава да се търгува в мечия канал с начало края на януари 2018 г.; дългосрочният  тренд е мечи. На 4-ри часова времева рамка имаме двойно дъно, което може да доведе до краткосрочно покачване към динамичните подкрепи идващи от горната линия на споменатия канал и 50-дневната SMA.

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.