Market Analysis

RBA остави лихвата непроменена, AUD не „страда“

Reserve Bank of Australia (RBA) остави основния си лихвен процент непроменен, признавайки, че пазарът на труда продължава да бъде „силен“ въпреки мекия икономически растеж, наблюдаван в края на миналата година. Бордът на банката, управляван от Филип Лоу, гласува за запазване на лихвите на нива от 1,5%, така ставката остава на това от август 2016 г. Решението бе широко очаквано от икономистите. Австралийският долар (AUD) поотстъпи спрямо конкурентите си, но незначително.

 

„Като се има предвид наличната информация, бордът прецени, че запазването на позицията на паричната политика без промяна на тази среща ще бъде в съответствие с устойчивия растеж в икономиката и постигането на целта на инфлацията с течение на времето“, се казва в изявление на банката.

 

Банката отбеляза, че ниското ниво на лихвените проценти продължава да подкрепя австралийската икономика.Политиците очакват по-нататъшен напредък в намаляването на безработицата и връщането на инфлацията в целта, въпреки че този напредък вероятно ще бъде постепенен.

 

Според RBA перспективите за световната икономика остават разумни, въпреки забавянето на растежа и увеличаването на рисковете. „Растежът в международната търговия намаля и инвестиционните намерения се смекчиха в редица страни“, се казва в него.

 

„Растежът на потреблението на домакинствата е повлиян от продължителния период на слабост на реалния разполагаем доход на домакинствата и корекцията на пазара на жилища. Сушата в някои части на страната също е засегнала продукцията на земеделските стопанства“, се казва в него.

 

Преодоляването на тези фактори, по-високите нива на разходи за публична инфраструктура и увеличаването на частните инвестиции подкрепят перспективите за растеж, както и постоянния ръст на заетостта.“

 

Банката отбеляза, че инфлацията остава ниска и стабилна. Въпреки че се очаква основната инфлация да се повиши през следващите няколко години, за пикът ще трябва малко повече време от очакваното. Банката остави своите прогнози за базисната инфлация непроменена на 2% за тази година и 2,25% за 2020 година.

 

Банката също така посочи, че спадът на жилищните пазари продължава, след по-ранното голямо увеличение на цените в някои градове. Жилищните условия остават меки, а рент инфлация остава ниска. Растежът на кредитите, отпуснати на собствениците, намаля, докато търсенето от страна на инвеститорите се забави значително поради променящата се динамика на пазара на жилища, добавя банката.

 

AUD/CHF не успя да се задържи над пробитата тренд линия, което може да се каже, че е нормално движение, след решение на централна банка относно лихвените нива и изхождайки от това, че RBA не се оказа “more dovish” и силната подкрепа при 0,7050/70 очаквам пазарът отново да се насочи в посока север, т.е движение в посока нагоре. За позициониране е желателно двойката да се покачи и задържи отново над пробитата тренд линия.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.