Market Analysis

RBA остави лихвата непроменена

Reserve Bank of Australian (RBA) остави основния си лихвен процент непроменен на рекордно ниските нива от 0,75% във вторник, тъй като бордът чака да види въздействието на предишното облекчаване.

Централната банка понижи лихвения процент с 25 базисни пункта през октомври, което беше третото орязване на ставките през тази година.

Банката повтори, че е разумно да се очаква, че в Австралия ще бъде необходим продължителен период от ниски лихви, за да се постигне пълна заетост и да се постигне целта за инфлация. Банката повтори, че е готова за допълнително облекчаване на паричната политика, ако е необходимо.

RBA отбеляза, че по-ниският лихвен процент оказва натиск върху валутния курс, което е в подкрепа на дейностъта в редица отрасли. Ниският лихвен процент също така увеличи цените на активите, което след време би трябвало да доведе до увеличение на разходите, включително за жилищно строителство.

Някои икономисти очакват RBA да намали лихвите с 0,25% до 0,50% на следващата си среща през февруари 2020 г. и с нови 0,25% през април и да започне QE през втората половина на 2020 г.

AUD/USD поскъпна рязко в понеделник, формирайки внушителен поглъщаш бичи кендъл на дневна графика. Налице са признаци за възможно приключване или отслабване на ноемврийското низходящо движение и евентуално покачване, като непосредствена съпротива е 0,6835, следвана от динамичната такава – идваща от дългосрочната меча тренд линия и статична – зоната около 0,6900.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.