Market Analysis

NZD подкрепен от покачващата се инфлация

 

Индексът на потребителските цени (CPI) В Нова Зеландия се е повишил с 0,9% за третото тримесечие на 2018 г., което надхвърля очакванията за ръст от 0,7% и предходните 0,4%. На годишна база CPI се е покачил с 1,9% побеждавайки прогнозата за ръст от 1,7% и предходните 1,5%.

Новозеландският долар (NZD) поскъпна спрямо всички свои основни конкуренти, тъй като трейдърите понижиха очакванията си за намаляване на лихвите от страна на RBNZ, след като инфлацията беше по-висока от прогнозираната.

CPI е един от водещите икономически индикатори, измерващ темпа на инфлацията в дадена страна. Той се определя от изменението на нивото на цените на дребно на стоките и услугите в потребителската кошница. Висока стойност показва, че цената на кошницата като цяло се е покачила, както и стойността ѝ в местната валута. Индексът е разделен на основно ниво, което изключва силно променливите компоненти на индекса, които обикновено са храна и енергия, но могат да се различават при различните страни. Обикновено централните банки следят основното ниво по-внимателно от показателя като цяло. Прекомерна инфлация може да накара централната банка да повиши основния лихвен процент, докато намаляваща инфлация би дала възможност той да бъде намален.

Индексът се използва заедно с показателя „PPI“ (Индекс на производствените цени). Ако икономиката се развива в нормални условия, то ръст в стойностите на CPI и PPI може да доведе до повишаване на основния лихвен процент в страната. Това на свой ред води до ръст в курса на националната валута, тъй като се увеличава привлекателността на вложения в тази валута.

AUD/NZD напусна пределите на триъгълната формация; търговията се осъществява под бичата тренд линия и ако обменният курс успее да преодолее подкрепата – зоната около 1,0840, то следваща цел може да се окаже 1,0650/80.

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.