Market Analysis

NZD/CAD пред тест на 0,8610/30

Австралийският долар (AUD) поскъпва на гърба на Reserve Bank of Australia (RBA) и печалбите на AUD помогнаха на новозеландския му колега (NZD).

NZD/CAD тества пробитата сериозна подкрепа 0,8610/30, която както се вижда на дневна графика е оказвала преграда на мечките при двойката не еднократно през месеците декември и януари. Тази зона вече действа като съпротива и предвид това не е изключено продавачите да се активизират и низходящото движение да се възобнови, като първа подкрепа е 0,8540, следвана от 0,8500.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.