Market Analysis

Non-farm Payrolls на фокус

Икономическите данни от САЩ през последните дни не успяват да впечатлят пазарните играчи. Молбите за помощи при безработни се увеличават, а докладът на ADP показа много по-малко от очакваното увеличение за заетостта в частния сектор. Според Challenger, Grey & Christmas, съкращенията на работни места са се увеличили с 51.5% на годишна база през ноември. Търговското салдо също се разширява, докато фабричните поръчки и дълготрайните стоки спадат. Единствената добра новина беше дейността в сектора на услугите. Вместо да спада, индексът на непроизводствената дейност на ISM се повишава до 60.7 от 60.3, но компонентът на заетостта в отчета намалява.

Има още няколко причини да се смята, че растежът на новооткритите работни места ще се забави през ноември, отколкото да се подобри. Не само ADP докладва значително за по-ниска промяна в заетостта, но се увеличава и  4-седмичната пълзяща средна по отношение на седмичните молби за помощи при безработни, доверието на потребителите е намаляло и най-важното е, че компонентът на заетостта в отчета за дейността в сектора на услугите е намалял.

Пазарът на труда в САЩ е една от най-силните части на икономиката, но със спада при акциите през последните два месеца, бизнесът може да е по-консервативен в наемането на работна ръка. Икономистите търсят по-слаб растеж на работните места и ако се потвърдят техните очаквания, доларът може да разшири спада си. Ръстът на заплатите също ще бъде важен, защото там прогнозата се различава от пазарните настроения. Икономистите търсят повишение на заплатите, а ако грешат, продажбата на щатски долари може да бъде още по-значима, което пък може да изпрати USD/JPY към 11,80/112,00.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.