Market Analysis

GBP/USD готов за атака на 1,3000

С преодоляването на съпротивата при 1,2930 по време на търговията във вторник, което отведе курса до 1,2975 бичият потенциал при GBP/USD изглежда се запазва. С отварянето на Европа днес азиатският връх бе пробит. Сентиментът е позитивен, за атака на върховете от четвъртък и петък (нивата около 1,3000), като същият ще бъде анулиран ако имаме неуспешен пробив на по-горе споменатия азиатски връх, т.е спад под 1,2440 – днешно азиатско дъно.

Въпреки проблемите около Brexit, британският паунд (GBP) поскъпна във вторник поради по-силните данни за пазара на труда в Обединеното кралство. Изненадващо понижение на нивото на безработица обратно до 43-годишно дъно от 4,0% е знак, че британският трудов пазар остава доста силен въпреки високите нива на несигурност около Brexit по-малко от три месеца, преди страната да напусне ЕС. Молбите за помощи при безработица обаче са се повишили през декември с 20,8 хил. след тяхно повишение с 24,8 хил. през ноември. Най-значим показател от оповестените данни обаче е поредният ускорен растеж на заплащането на труда. Осреднените седмични доходи, включвайки бонусите са се повишили с цели 3,4% на годишна база от 3,3%. Това представлява най-солидния ръст от юли 2008 г. насам.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.