Market Analysis

GBP/JPY и AUD/CAD в списъка

GBPJPY спадна под подкрепата, идваща при 147,00 и проби бичата тренд линия на възходящото движение от средата на февруари. Това дава аргументи за възможно очакване на низходящо движение към 145,00.

AUDCAD се бори със съпротивите: динамична идваща от мечата тренд линия и статична 0,9470/80. Успешното покачване над тях, ще потвърди изграждането на двойното дъно при 0,9315. Ако всичко това се случи, то вероятността за тест на 0,9550 се увеличава значително.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.